måndag 1 februari 2010

"Stalking"- beteende från en individ i centrum av den egoistiska cirkeln

Om ett "stalking" - beteende uppkommer, uppstår en situation som mer eller mindre kan likställas med de som drabbas i en parrelation av en individ i centrum av den egoistiska cirkeln, då är följande viktigt enligt min uppfattning, något som kommer beskrivas detaljerat senare på bloggen:

1. Dokumentera i försvarssyfte, dvs allt som individen gör dokumenteras.

2. Hota inte - det behövs inte. Individen är helt medveten om det generella hotet - att bli upptäckt. Hotet ligger så att säga i sakens natur då hotet består i att den "normaliserade" psykopaten inte ska upptäckas som "onormal" och kriminell. Därför är allt ett hot mot dennes "självbild", (observera citattecknena) och det behövs inget uttalat hot.

3. Genom att hålla dig lugn kommer individen i centrum av den egoistiska cirkeln att behöva öka hoten och kränkningarna och manipulationerna. När så sker blir dessa tydligare och tydligare. Syftet från individen är att du ska bli psykiskt påverkad och agera på dessa hot, kränkningar och manipulationer och agera på dessa (se tidigare inlägg på denna blogg)- gärna mot andra (andra individer eller myndigheter). Gör inte det! och bli inte det!

4. Vad "ingen reaktion" på hot, kränkningar och manipulationer innebär för den "normaliserade" psykopaten är att "hotet" blir än mer verkligt. Det blir tydligt att du har förstått att det är ingen mening att agera på hoten, kränkningarna och manipulationerna. Jag hoppas att ni ser rundgången i det hela. Utan att du gör något uppfattas du som ett hot av individen, för att se till att du inte utgör ett hot måste denne få dig själv att framstå som "psykiskt sjuk", psykopat, rättshaverist, kriminell, så att ingen ska ta dina "anklagelser" på allvar, endast på detta sätt utgör du inget hot. Jag hoppas att ni märker hur omvänt detta "tankesätt" är. Detta "tankesätt" är rent logiskt och inte logiskt känslomässigt, som jag beskrev i föregående inlägg.

Det rent logiska ovan kommer blir fel när individen inte får den tänkta "normala" reaktionen tillbaka. Glöm inte bort att under förutsättning att det rör sig om en "normaliserad" psykopat är det enda som sätter gränser för den "normaliserade" psykopaten är att just uppfattas som "normal" och inte kriminell. Det du genom att hålla dig lugn egentligen förmedlar till den "normaliserade" psykopaten är att denne förstår att du vet hur det ligger till och i själva det generella hotet som du inte ens behöver förmedla till individen, utan ligger i själva situationens natur, är i praktiken följande hot "Fortsätter du - kommer du inte längre uppfattas som "normal" av din omgivning".

Den "normaliserade" psykopaten inser att den som håller sig lugn kommer agera med kraftiga juridiska medel med hjälp av rättsapparaten gentemot individen om något blir tillräckligt tydligt, samt successivt utöka förståelsen hos andra individer för varje gång individen indirekt eller direkt hotar, kränker eller försöker påverka dig. För en individ i centrum av den egoistiska cirkeln betraktas du som ett "objekt". Eftersom den "normaliserade" psykopaten har andra "objekt" får du denna individ att inse att om individen fortsätter kommer individen att förlora även andra "objekt" eller något annat denne kontrollerar. Det är i praktiken detta "hot" som individen i centrum av den egoistiska cirkeln kommer att logiskt bedöma och som styr dennes handlande.

Därför är dokumentation och allt som utgör bevis viktigt. Det är därför det är viktigt att inte vända på syftet med lagregler som syftar till att skydda individer från integritetskränkningar. Det är inte du som kränker någon annan, det är någon annan som kontinuerligt kränker dig och det är du som i försvarssyfte dokumenterar och samlar bevis.

Jag hoppas att ovanstående blev tillräckligt tydligt.

Ta hand om er,

Manoredo