tisdag 1 december 2009

Arbetsplatsen; indelningen - det generella.

Vid sidan av avsaknaden av förhållningsregler eller dubbla förhållningsregler och kontroll av individerna finns ytterligare en aspekt som är grundläggande - nämligen indelningen av en grupp i flera undergrupper utan att detta är motiverat.

Syftet med detta är att det skapar en hierarki av formell eller informell makt.

Ni märker att detta inlägg har fokus på ett underifrån perspektiv; ledning - chefer och nedåt. I senare inlägg kommer jag ta upp ett uppifrån perspektiv, dvs där problemet inte finns på chefsnivå utan där karaktärsstörningen finns som problem för just chefer och ledning.

I korthet och i klartext innebär denna formella eller informella hierarki att en chef med karaktärsstörningen har en legitim anledning att få information om de anställda - det rör sig om ett utnyttjande av existerande hierarkier för ett annat syfte än att leda verksamheten eller leda arbetsprocesser. Informationen om de anställda utnyttjas på det omvända sätt som denna blogg handlar om.

En högre chef kan använda en lägre chef till informationsinhämtning. En chef kan använda en individ som står högre i rang än en lägre genom att använda hierarkin som ett naturligt informationsflöde om individerna, inte om arbetet i sig.

Syftet som jag i tidigare inlägg behandlat "renas" och görs osynligt genom organisationens uppbyggnad. På detta sätt blir den "normaliserade" psykopatens agenda otydlig. De chefer som befinner sig på mellannivå är genom de arbetsrättsliga reglerna och lojalitetsplikten förpliktade att utföra och genomföra de förändringar och diktat som bestäms uppifrån. Informationsinhämtning av de anställda sker i stort genom andra och åtgärderna genomförs och vidtas genom mellanchefer eller andra anställda som utnyttjas. Mellanchefer och andra anställda kommer genom sina ageranden som endast följer av lojalitetsplikten och de arbetsrättsliga reglerna att genomföra det chefen vill få gjort. Syftet uppges till dessa att åtgärderna ligger i företagets intresse.

Det är här en annan typ av indelning pågår. De som den "normaliserade" psykopaten kan använda och de denne inte kan använda.

Tvärs igenom företaget går "osynliga" informationskanaler. De olika delarna av företaget eller gruppen får inte samma information om samma sak utan får differentierad information om samma sak.

De olika delarna hjälper den "normaliserade" psykopaten genom att inom de formella "förhållningsreglerna" få information om andra delar av företaget, arbete som skapas inom en del används av den "normaliserade" psykopaten att visa upp för en annan del, antingen arbete eller ideer som den "normaliserade" psykopaten framställer som arbete eller ideer denne själv skapat.

I själva verket är det inte chefen som gjort någonting, varken arbete eller nyskapande eller tillkomst av några ideer.

För de som fått insikt om karaktärsstörningen i ett förhållande tydliggör ofta betydelsen av "vattentäta skott" mellan olika delar av den "normaliserade" psykopatens omgivning och att det är detta som möjliggör psykopatens ageranden, manipulationer och lögner. Det är de "vattentäta skotten" som gör att insikten uteblir.

På en arbetsplats fungerar detta på samma sätt. De "vattentäta skotten" mellan olika delar av företaget eller inom en grupp och som rent naturligt följer av arbetsrättsliga regler och lojalitetsplikten medför att informationen från de individer som utsatts för den "normaliserade" psykopaten i ett parförhållande blir synnerligen viktigt att förstå även för de människor som arbetar med att komma tillrätta med problem på arbetsplatser i sin yrkesutövning men framförallt alla människor som överhuvudtaget befinner sig på en arbetsplats, i en grupp eller i en organisation.

I de fyra senaste inläggen i kombination med den generella beskrivningen av psykopati och den "normaliserade" psykopaten i samtliga tidiga inlägg på bloggen har grunden för kommande inlägg lagts. Härifrån blir det djuplodning. Vid sidan av denna djuplodning kommer jag ta upp betydelsen av att förstå de psykologiska aspekter som den "normaliserade" psykopaten använder som verktyg för att uppnå sina mål, vilket är ett stort område, samt dubbelbetydelser i språket och i ageranden.

Ta hand om er,

Manoredo