tisdag 8 december 2009

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 1. och punkt 6.

forts. på inlägget - Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat. Punkterna 1. och 6.

p1. Individen besvarar och du upplever att du får svar på din fråga eller det du undrar över. Följden blir att du har fått svar på det du undrade över.

Allt är väl. Dina funderingar har blivit bemötta. Dina "förhållningsregler" är klara. Dina tankar på det du funderade på kan lämnas därhän av den enkla anledningen att "det finns ingenting längre att fundera över kring det du funderade på".

Därmed inte sagt att du inte funderar eller kan fundera på svaret. Min poäng är att så snart någon fundering har blivit besvarad eller snarare att du upplever att funderingen har blivit besvarad ägnas inte längre kraft eller tid på det du funderade på.

p6. Individen besvarar inte din fråga men du upplever att den konstruktiva kritiken har tagits emot.

Allt är väl. Du upplever att du får/fått säga det du funderade på. Du "känner" att det du sagt har tagits emot och du får svar på dina funderingar vid ett senare tillfälle.

Dessa båda punkter är rimligen grundförutsättningarna för känslan av ett "öppet klimat" på arbetsplatsen. Du ska kunna "känna" att du får uttrycka dina funderingar eller ställa vad du upplever är konstruktiva frågor. Du "känner" att du kan göra detta. Du "känner" att du vill göra detta.

Fråga dig själv, har ni ett "öppet klimat" på din arbetsplats? Om inte, vilka funderingar, vilka konstruktiva frågor "känner" du att du inte kan eller inte bör eller inte får ställa till din chef, eller till en kollega?

Ta hand om er,

Manoredo