torsdag 10 december 2009

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat!- punkt 3.

forts. Att bemöta (kontruktiv) kritik med något annat! från den 5 December, nu punkt 3.

" Individen besvarar och du upplever att du får någonting annat tillbaka som inte har med det du frågade efter att göra. Följden blir att du har fått ett svar på din fråga eller fundering men frågan eller funderingen är helt obesvarad."

Vad är det generellt som är problemet med detta?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu även ett svar som inte besvarar frågan eller funderingen. För att alla ska förstå vad som utgör problemet gör jag det ännu tydligare.

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen.

2. På svaret du fick

3. Avsaknaden av kopplingen mellan frågan eller funderingen och det svar du fick.

Till skillnad från föregående inlägg blir avsaknad av koppling tydlig.
Du "tänker" något i stil med "vänta nu, svaret har ingenting med det jag frågade eller funderade på och förmedlade. Svaret du fick låter helt enkelt bara märkligt."

Dialogen uteblir förvisso på samma sätt som i föregående inlägg om detta sker systematiskt, men du blir inte förvirrad. Du kan naturligtvis känna frustration för att du inte får svar på dina frågor och funderingar, men du har identifierat vad som är problemet och kan logiskt och känslomässigt fatta ett beslut vad du ska göra med detta problem. Detta problem går även att diskutera med andra om andra hört samma sak.

Enligt min uppfattning, är detta inte sättet en individ i centrum av den egoistiska cirkeln försöker hantera sin omgivning.

Det är endast när individen börjar tappa sin kontroll över det denna vill kontrollera som denna typ av märkliga svar kommer. Det är vid dessa tidpunkter manipuleringsteknikerna (se tidigare inlägg om detta) blir tydliga och i vissa fall helt obegripliga.

Ta hand om er,

Manoredo