torsdag 17 december 2009

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat!- punkt 4.

forts. Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat!- punkt 4.

"Individen besvarar och du upplever att du får kritik på det du säger. Kritiken består i att det du frågade inte är någonting som du ska ifrågasätta eller ens fundera kring.

Vad är det generellt som är problemet med detta?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu även en kritik som anger att dina frågor eller funderingar är ingenting som du har rätt att på något sätt ventilera. För att alla ska förstå vad som utgör problemet gör jag det ännu tydligare.

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen

2. Att du inte ska eller får ha den funderingen

3. Att du inte får ventilera denna fråga eller fundering.

Till skillnad från föregående inlägg är beskedet att "du ska vara tyst". Du "tänker" något i stil med "vänta nu, varför får jag inte diskutera detta? Varför får jag inte diskutera detta?" alternativt "Jaha, detta ska jag alltså inte diskutera (i praktiken: endast konstaterar och lyder).

Följden blir att dialogen uteblir helt.

Du kan naturligtvis känna frustration för att du inte får svar på dina frågor och funderingar, men du har identifierat vad som är problemet och kan logiskt och känslomässigt fatta ett beslut vad du ska göra med detta problem. Detta problem går även att diskutera med andra om andra har hört samma sak.

Enligt min uppfattning, är detta sättet en individ i centrum av den egoistiska cirkeln hanterar sin omgivning i ett skede av bearbetningen när denne tror sig veta att den person eller de personer som tar del av det inte kommer att våga kritisera - att "de kommer vara tysta och endast lyda"

Det är när någon ändå vågar ställa dessa frågor som den individuella "bearbetningen" av en individ intensifieras, i första läget med verktyget i punkt 2 "Individen besvarar och du upplever att du får någonting tillbaka som har med det du frågade eller undrade att göra men du har inte fått svar på det du undrade över. Följden blir att du har fått ett svar men din fråga eller fundering finns kvar hos dig" (se inlägget om punkt 2.)

Syftet är att den mentala styrkan ska minska hos den som bearbetas. Observera att detta, enligt min uppfattning, sker som en individuell bearbetning, på samma sätt som en individ som utsätts i en parrelation.

Det stora problemet är således att ingen annan i omgivningen "ser" eller "förstår" denna bearbetning om de inte vet eller förstår hur en person i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar och behandlar sin omgivning. Det största problemet är att inte ens den som utsätts för detta förstår vad som händer - förrän det är försent, om de inte redan tidigare vet hur en person i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar och behandlar sin omgivning.

Ta hand om er,

Manoredo