onsdag 2 december 2009

Arbetsplatsen; indelningen - det generella del 2.

I föregående inlägg beskrevs problematiken från ett underifrån perspektiv - någon med formell makt i form av arbetsrättsliga styrmedel och med hjälp av lojalitetsprincipen använder den formella makten som det "normala" och använder det "normala" på det sätt jag tidigare beskrivit i bloggen.

I detta inlägg beskrivs problematiken från ett överifrån perspektiv. Chefer och ledning har här ett problem att de existerande förhållningsreglerna inte tillämpas av lägre chefer eller av "vanliga" anställda alternativt att händelser inträffar som "känns" märkliga. Naturligtvis måste ett visst beteende hos en person eller vissa situationer uppstå för att detta överhuvudtaget ska vara rimligt att agera på. Insikten, vem eller vad som är problemet måste först kunna identifieras.

Det är vid denna identifikation nödvändigt att tänka och reflektera utanför den formella makten, bortom arbetsrättsliga aspekter. Det är inte den potentiella individen du ska prata med i första läget - genom analogi till de som utsätts för den "normaliserade" psykopaten i ett parförhållande är det viktigt att bryta ned de "vattentäta skotten".

Det är inte individen som kommer ge vägledning - denna person kommer endast använda de grundläggande manipuleringsteknikerna (se psykopatens avsikt del 1-8).

Det är personerna runt denna individ som sitter på var sin del av pusselbiten för förståelse och insikt. Dessa individer som kan ge sin pusselbit befinner sig på olika nivåer, i olika grupper om det handlar om en lägre eller hög chef. I själva gruppen om det rör sig om en "vanlig" anställd som inte har tillräckligt mycket att göra med andra grupper inom företaget. Det är här du kommer upptäcka att de olika individerna inte kommer ha samma information om samma sak eller händelse utan du kommer att få en differentierad information om samma sak eller händelse som jag skrev i förra inlägget.

Vad du i praktiken måste göra är att "identifiera vad individen har för uppgift inom företaget och därefter följa de alternativa vägar internt eller externt som finns för att individen utåt sett och inom företaget ska kunna framstå som någon som utför just denna uppgift."

Ovanstående är nästan för enkelt, nästintill så det blir intetsägande tycker säkert en del. Eftersom ett stort antal exempel kommer att ges kommer ni förstå vad jag avser med ovannämnda markerade mening. Denna mening säger i praktiken allt.

Om ni gör detta kommer en struktur och ett tillvägagångsätt uppenbaras - ett mönster som inte är tillfälligt eller "normalt" utan systematiskt och "onormalt", i vissa fall synnerligen komplext och som utgör en stor fara för företaget/organisationen som sådant och samtliga individer som på något sätt har med denna individ att göra.

Ta hand om er,

Manoredo