fredag 4 december 2009

Att kräva besked eller åtgärd snabbt - men omständigheterna kräver inte besked eller åtgärd snabbt!

Hur väl tror du att du lyssnar på vad en person säger?

En relevant fråga i sammanhanget.

Hur ofta har du inte lyssnat på någon som säger något som skapar känslor hos dig som gör att det individen säger uppfattas som något annat än det som faktiskt sägs!

Om vi nu vänder på detta; Hur ofta tror du att du missat dubbelbetydelser, blivit manipulerad eller påverkad av en individ som genom det denne säger påverkar dina känslor så att du inte "kan", har möjlighet att lyssna på vad denne egentligen säger!

Det är endast i efterhand som du förstod eller förstår vad denna individ egentligen sade.

Om någon kräver eller vill få besked snabbt eller att en åtgärd ska vidtas snabbt innebär det att tidsramen för reflektion är liten.

Om någon kräver eller vill få ett omedelbart besked eller beslut eller åtgärd innebär det att tidsramen för reflektion är minimal, omedelbar.

Problemet i dessa båda fall, framförallt i det sistnämnda är att tidsaspekten gör att risken är stor att du så snart du fått kravet eller begäran eller önskan om ett omedelbart besked eller beslut eller ställningstagande fokuserar mer på vad du själv ska, bör svara och inte reflekterar alls på vad som faktiskt sades. Det som sägs sätts inte in i något perspektiv, eller sammanhang eller ens kopplas ihop med något annat som sagts tidigare av samma individ. Risken är stor att det inte kopplas ihop med något annat som har med det som sägs att göra.

När du då måste fatta beslut eller ta ställning kommer du att fatta beslut eller ta ställning till det som du tror att denna person säger och inte ens det - du kommer att fatta beslut eller ta ställning till vad du omedelbart "känner" - inte efter förnuft, analys av det som den andra säger.

Du tar ställning eller fattar ett beslut eller agerar utan att veta vad du tar ställning till, fattar ett beslut utan att veta grundförutsättningarna för ditt beslut, du agerar utan att du vet vad du agerar på. Du styrs av det du "känner", inte av förnuftet eller efter analys eller reflektion!

Kräver omständigheterna att besked, ställningstagande måste ges fort? Ja, naturligtvis är det så i vissa fall eller i många fall beroende på vad vi pratar om. Men ...

En individ som manipulerar vill dock få det mesta att gå fortare än vad omständigheterna kräver. Om du inte ställer dig frågan varför omständigheterna kräver ett snabbt besked, ställningstagande eller agerande utgår du från att omständigheterna är på ett visst sätt. Du reflekterar inte över anledningen till kravet på omedelbarhet eller varför någonting skall ske snabbt - du bara gör.

Om du bara gör, utan reflektion är du lätt att manipulera. Är detta provocerande att höra?

Ta hand om er,

Manoredo