torsdag 27 augusti 2009

Använda termerna psykopati och psykopater för att benämna något som existerar

Psykopati är en term inom psykiatrin för att identifiera en viss typ av personlighetsstörning som karaktäriseras av en brist eller total avsaknad av grundläggande social känslor, som medkänsla och empati. Personer som "lider" av psykopati är utpräglat egoistiska.

Denna term inom psykiatrin beskriver en karaktärsstörning hos en individ.Huruvida någon är psykopat bedöms naturligtvis av psykiatrin och det psykiatrin bedömer är individen som är föremål för denna typ av undersökning. Eftersom termen tillhör psykiatrin och bedöms av psykiatrin kan somliga tycka att människor generellt inte bör eller skall använda sig av denna term.

Eftersom karaktärsstörningen uppenbarligen finns eftersom den undersöks inom psykiatrin och individerna som undersöks för denna karaktärsstörning befunnit sig i samhället utsätts naturligtvis samhället och samhällsmedborgarna av dessa individer och av karaktärsstörningen. För att samhällsmedborgarna skall kunna prata om och diskutera denna karaktärsstörning och de konsekvenser karaktärsstörningen får på omgivningen måste det finnas ett ord för det. Det är karaktärsstörningen jag behandlar i denna blogg och inte den psykiatriska termen psykopati.

Jag har ingen möjlighet att gå in på psykiatriska- termer och skillnaden mellan olika beteendestörningar som finns inom psykiatrin för jag förstår dem inte.Detta språk och dessa termer är främmande för mig.

Detsamma gäller inom juridiken. Vissa ord och termer har en helt annan innebörd för en jurist än för en icke-jurist.

Jag kommer därför i denna blogg att medvetet felaktigt använda termen psykopat för att beskriva en karaktärsstörning som tillhör psykiatrin men som oundvikligen existerar ute i samhället och som inte har en bättre allmän beteckning.

Manoredo