tisdag 25 augusti 2009

Syftet med denna blogg

Mitt syfte med denna blogg är inte att säga hur någonting är utan att ge impulser till diskussioner och tankar och förmedla vad jag själv tror och anser.

Denna blogg har som syfte att synliggöra ett fenomen som fått namnet psykopati. Det är en fråga om egoismens yttersta gräns. I bloggen kommer psykopati och den "normaliserade" psykopaten användas som benämningar för denna yttersta gräns. Denna yttersta gräns kommer få symbolisera individer, förhållningssätt, beteenden, tankar som måste komma upp till ytan i samhället och diskuteras mer frekvent.

Manoredo