fredag 28 augusti 2009

Den egoistiska cirkeln

Denna beskrivning är kanske en början på förståelse kring hur man skulle kunna förstå karaktärsstörningen. Naturligtvis är den helt felaktig ur en mängd aspekter, men den är primär, enligt min uppfattning, för att förstå vad jag eller drabbade i allmänhet pratar om.Tänk dig:En stor cirkel - där alla människor med alla olika personlighetsdrag befinner sig i cirkeln. I cirkelns ytterkant befinner sig individer som karaktäriseras av rent altruistiska egenskaper. Dessa individer tänker bara på andra och inte sig själva. Desto närmare centrum av denna cirkel desto mer tänker individen på sig själv, "tankesättet" blir mer och mer egoistiskt, "tankesättet" ytterligare längre in i cirkeln leder till individerna med ett narcissistiskt "tankesätt". Psykopaterna befinner sig i centrum av denna cirkel.

Cirkelns mittpunkt får stå för en individ som ser helt normal ut men som är i total avsaknad av känslor. Hjärnfunktionen, "förnuftet" påverkas dock inte av denna totala avsaknad av känslor. Tankemönstret är uteslutande baserat på egoistiska tankar.

Om en "normal" människa försöker skapa sig en uppfattning om hur denna individ tänker och fungerar och vad denna har som "mål" med sina handlingar och med sitt liv i allmänhet hur skall vi kunna göra detta. Risken finns att man tar sitt egna förnuft, erfarenheter och sina egna känslor och ideer och försöker förstå psykopaten. Detta är enligt min uppfattning ett omöjligt uppdrag om man inte endast håller sig till i praktiken följande två frågor:

Vad är det psykopaten vill kontrollera?

Vad är det som behövs för att få kontroll på det denna vill kontrollera?

Dessa båda frågor kommer jag frekvent återkomma till på denna blogg.

Individer som befinner sig mitt i cirkelns mittpunkt och strax där utanför har en karaktärsstörning som är svårgripbar och oundvikligen får stora konsekvenser för alla människor som befinner sig i dennes närhet eller som denne har kontakt med. Anledningen är att det spelar ingen roll för individen som befinner sig i cirkelns mittpunkt på vilket sätt kontrollen uppnås!

De individer som befinner sig nära cirkelns mittpunkt agerar naturligtvis på olika sätt beroende på intelligensnivå. Oavsett intelligensnivå är dessa individer farliga för omgivningen. De är farliga på olika sätt.

Ta hand om er,

Manoredo