fredag 28 augusti 2009

Vilka vänder sig denna blogg till?

För er som har drabbats av en individ med karaktärsstörningen råder det ingen tvekan om att karaktärsstörningen existerar. För dessa hoppas jag att denna blogg kan vara ett komplement till alla andra bloggar, diskussionsforum på nätet, litteratur i ämnet, vänner, familj och professionell hjälp av psykologer, beteendevetare om ni känner att det är nödvändigt för att komma tillbaka till de människor ni en gång var - hitta styrkan och självförtroendet. Jag skall försöka ta upp saker som jag personligen tror är viktigt att tänka på.

Eftersom de som inte drabbats rimligen inte hamnar på denna blogg av en slump, borde dessa:

- känna någon som drabbats och letar information om karaktärsstörningen

- Börja misstänka att någon i omgivningen beter sig på ett sätt som inte "känns" rimligt och ni förstår ingenting och ni blir psykiskt påverkade av denna individ.

- har ett stort rent intellektuellt intresse av detta ämne, antingen ur ett psykologiskt eller ur ett filosofiskt perspektiv.

Till er vill jag säga - läs denna blogg endast som komplement till allt annat som finns där ute. Se inte det som står här som en objektiv sanning.

Det som står i bloggen är en blandning av objektiva och subjektiva synpunkter.

När jag skriver om psykologi och "tankemönster", kan vissa saker verka märkliga för vissa. Detta beror på att min syn på psykologi baserar sig på en österländsk, buddhistisk sådan. För att ingen skall rygga tillbaka och tro att det är hokus pokus handlar denna psykologi om hur en individ förhåller sig till sina tankar och känslor och hur tankar och känslor påverkar individen och dennes handlingar, vilket rimligen är något som alla måste förhålla sig till hela tiden.

En jurist som har ett buddhistiskt synsätt - är det möjligt kanske någon tänker. Har man dåliga erfarenheter av rättsapparaten, jurister i allmänhet, myndigheter och sett en jurist i aktion i sin yrkesroll verkar detta kanske omöjligt.

Gör detta faktum att mina juridiska råd blir passiva till sin karaktär av denna anledning. Jag tror inte det. Däremot är vissa av de juridiska råden passiva till sin karaktär beroende på det ämne som bloggen handlar om. De som känner mig vet var jag står och vem jag är, vad jag gör och att jag agerar med kraft om så är nödvändigt, dock aldrig när det är onödigt och går att lösa på något annat sätt. Här på nätet går jag under pseudonym av ett stort antal skäl.

Ta hand om er,

Manoredo