onsdag 26 augusti 2009

Vilka förstår psykopati?

Det enda sättet att verkligen förstå psykopati är att ha varit utsatt för en psykopat. Det är endast dessa människor som har helheten vad en psykopat gör och hur denne gör det.

Detta är min åsikt.

Om dessa människor förmedlar sina erfarenheter tror jag dock att andra kan förstå tillräckligt om psykopati för att identifiera ett beteende som skiljer sig från andra beteenden. Här kommer problemet med att detta blir subjektivt om en drabbad förklarar vad denne råkat ut för och hur denna person känner. Det är ju bara en individs uppfattning om vad som hänt, en individs tankar och ideer och erfarenheter. Visst är det så. Men desto fler som ger sin subjektiva uppfattning desto större möjlighet är det att "icke-drabbade" kan börja se det som en objektiv sanning - att psykopater existerar.

Det är enligt min uppfattning inte möjligt att endast studera själva psykopaterna utan att direkt förstå vad de gör med sin omgivning.

Vetenskapen går framåt och synbara fysiska skillnader i vissa delar av hjärnan har kunnat verifierats hos psykopater i jämförelse med en "normal" människa. Det är bra. Viktiga observationer kan säkert göras och viktiga slutsatser kan säkert dras av detta. Frågan är dock vad omgivningen och de drabbade, ännu inte drabbade, skall få ut av detta och vad samhället skall kunna göra med denna kunskap när det gäller en "vardagspsykopat".

Juridiken och integritetsfrågor kommer jag återkomma till i många sammanhang i bloggen.

Genom att studera psykopaterna kan man endast se deras handlingar och deras livshistoria, kännetecken hos psykopaterna själva. Enligt min uppfattning karaktäriseras inte psykopaten endast genom detta utan utifrån hur de påverkar sin omgivning och hur de drabbade "känner" och förändras. Som sagt jag är inte psykolog eller psykiatriker, men jag kommer ändå att beskriva vad jag tror sker hos de som påverkas av en psykopat.

Det en psykopat gör är enligt min uppfattning att denne förändrar människorna i sin omgivning genom att påverka dessa människor psykiskt.

Det är de som drabbats psykiskt av en psykopat och dessa människors erfarenheter och vittnesmål som bör sammanställas, förklaras och beskrivas så tydligt som möjligt.

Ta hand om er

Manoredo