lördag 29 augusti 2009

forts. den egoistiska cirkeln

OK, psykopaten befinner sig i den egoistiska cirkelns mittpunkt eller ytterst nära denna och tänker endast på sig själv och på sina egna intressen och har inga känslor alls för andra människor. Det som är viktigt att poängtera är detta ord "endast", och "inga känslor alls" eftersom vi annars hamnar i problemet "vad är det då för skillnad på en sådan här person och en normal person?". Försök förstå denna skillnad.

Detta begränsade "tankesätt" får naturligtvis stora konsekvenser eftersom det finns människor i dennes omgivning som "stör" eller står i vägen för det som psykopaten vill (läs. vill kontrollera).

Om det är något psykopaten redan av någon anledning tycker denne har kontroll över finns det människor i dennes omgivning som potentiellt "stör" eller potentiellt står i vägen för att psykopaten skall kunna behålla det denne tror han/hon kontrollerar.

Psykopaten har inga känslor alls för andra människor. Fundera på vad detta egentligen betyder.

Om vi funderar på det uppkommer redan här två stora tankehinder hos oss:

När normala människor försöker förstå och analysera psykopaten och dennes handlingar lägger man ofta in "känsloaspekter" och egenskaper hos psykopaten som inte finns där.

och

Det är svårt att göra sig en föreställning om "inga känslor alls" eftersom tankar och känslor är intimt förbundna och kopplade till varandra.

Ta hand om er,

Manoredo