onsdag 26 augusti 2009

Den generella bilden av en jurist

Den generella bilden av en jurist är förmodligen

- en stelbent,känslokall,tunnelseende myndighetsperson som är nitisk och om någon har synpunkter hänvisar till lagar, tidigare avgjorda domar i domstol, föreskrifter eller myndighetsinstruktioner alternativt hänvisar till en chef som i sin tur hänvisar till någon annan chef eller till en annan myndighet eller till just lagar, föreskrifter eller myndighetsinstruktioner.

- (som ombud); stenhård, känslokall, utnyttjar systemet (lagar, föreskrifter och myndighetsinstruktioner) för att tillvarata sin klients intressen.I förlängningen endast för att själv tjäna så mycket pengar som möjligt.

Ovanstående är grova generaliseringar men jag vågar påstå att många människor delar dessa generaliseringar och jag är benägen att hålla med i viss mån, under förutsättning att vi klargör att det rör sig om ombuds- juristen i sin yrkesroll.

Vad har detta med psykopater att göra frågar sig kanske någon.

En "intelligent" psykopat ute i samhället är stenhård, känslokall, utnyttjar systemet och alla människor i sin närhet för att tillvarata sin egen klients intressen - sig själv.

Ni som inte drabbats av en psykopat tror kanske att jag med detta menar att det inte är någon större skillnad på psykopater än "normala" människor, att samhället är så hårt i dagens läge att man måste vara stenhård, känslokall, utnyttja systemet och de flesta människor i din omgivning annars går det ju inte att klara sig, alternativt annars kommer man ju ingenstans. Det är inte alls vad jag menar och det kommer framgå av denna blogg.

Ta hand om er

Manoredo