onsdag 26 augusti 2009

Riktat till er som drabbats!

Det kanske mest kategoriska inlägget jag skrivit på forumet "Psykopati och andra beteendestörningar" är inlägget 17 april under tråden "vinna över en psykopat".

Jag skrev:

"Det enda sättet att generellt vinna över psykopaten.

Enligt mig vinner du över psykopaten varje gång du själv bestämmer att inte tänka på honom/henne och du lyckas med detta. Försök sträva mot detta mål i alla lägen. Om det är omöjligt i just den situation ni nu befinner er i av olika anledningar, försök sträva mot detta så snart det är möjligt igen.

För din egen skull - tänk aldrig att du skall vinna över psykopaten.

Skilj på att vinna över psykopaten, och att vinna domstolsprocesser, myndighetsprocesser etc"

Med ovanstående inlägg på forumet menade jag att så länge du tänker på psykopaten du drabbats av med tanken och viljan att ge igen och vinna i kombination med att du går igenom alla oförätter du drabbats av i små doser kontinuerligt, påverkar denne dig fortfarande på samma sätt som psykopaten gjorde tidigare.

Att flytta över tankarna från den "egna" psykopaten till psykopati som fenomen är det kanske mest naturliga sättet att förskjuta tankarna till något som är möjligt att behandla och bearbeta för hjärnan. Det är enligt min uppfattning vad man gör när man som drabbad läser om störningen, tar del av andras berättelser eller ideer, åsikter som andra drabbade har. Att få insikt i att du aldrig är ensam är naturligtvis primärt i sammanhanget och en av de viktigaste delarna. Du är inte ensam!!

Detta innbär naturligtvis inte att du blockerar tankarna på din "egen" psykopat när du läser om psykopati som fenomen. Däremot sätter du din egen psykopat och dennes handlingar, beteende, dina egna känslor, i ett sammanhang som är möjligt att bearbeta eftersom du läser om något som är ett generellt problem och inte ditt problem.

Detta skapar nya tankebanor och du använder mer av det rena förnuftet och mindre dina egna känslor gentemot "din" psykopat. Detta möjliggör att du successivt får lättare att mera objektivt kan se på din egen psykopat och dennes tidigare handlingar genom analys.

En drabbad försöker hitta ett sätt att förstå vad man utsatts för, för att på detta sätt kunna avbryta tankeverksamheten på "sin" psykopat och känna till 100% - nu kommer jag inte längre - det går inte att förstå mer alternativt nu förstår jag tillräckligt och jag känner att jag inte behöver tänka mer på "min" psykopat.

Missförstå mig inte nu - detta är inte lätt för de flesta och kan ta tid. Men det är där man hamnar tillslut.

Vad tankemönstret jag skall vinna generellt mot psykopaten egentligen innebär, enligt min uppfattning, är att du endast förlänger tiden tills du når dit, alternativt gör något olagligt. Genom att tänka på detta sätt, fylls du av känslor som inte leder dit du vill. Det du tänker grundar sig i känslor av hat, vrede, uppgivenhet, frustration och orättvisa som du hyser gentemot din psykopat eller mot myndigheter som psykopaten använder/använt mot dig. Dessa tankemönster blir endast hinder för att bli av med din psykopat och läka dig själv.

Menar jag med detta att du aldrig skall tänka på "din" psykopat, förtränga det du upplevt. Nej.

Menar jag med detta att du alltid skall agera passivt gentemot en psykopat. Nej.

Menar jag med detta att du måste tänka mer med förnuftet än med känslorna. Ja.

Ta hand om er

Manoredo