torsdag 19 november 2009

Det finns inga "normaliserade" psykopater - de är endast individer som anpassar sig efter rådande omständigheter?!

Detta är standardsvaret för de som inte tror eller inte vill tro att "normaliserade" psykopater finns. Vet ni, ni har helt rätt, det finns inga "normaliserade" psykopater, endast individer med en viss karaktärsstörning. "Normaliserade" psykopater finns inte, det är ju bara ett begrepp, två ord. Men, begreppet ger en beskrivning som har en innebörd. Det är innebörden av karaktärsstörningen som är viktig att förstå samt effekten av karaktärsstörningen.

För er som inte tror eller inte vill tro att "normaliserade" psykopater finns - byt ut detta ord mot bokstaven X och läs innehållet i denna blogg.

När du har läst och gjort dig en föreställning om innehållet i bloggen fråga dig själv om vad som beskrivs i bloggen. Fråga dig själv om du utifrån ditt perspektiv anser att innehållet verkar troligt, mindre troligt eller otroligt. Vilka delar är det som är svårgreppbara? Är det hur en drabbad kan påverkas? Hur individen beter sig? Frågan vad man ska göra åt det? Eller är det något annat som är principiellt svårgreppbart eller är det till och med "normalt"?

Det är beteendemönstret hos en individ med karaktärsstörningen som gör att de drabbade hittar sina svar i karaktärsstörningen som beskrivs enligt den psykiatriska termen psykopati. Det är där du finner svar om du vill förstå den yttersta gränsen av egoism.

I rubriken står att individerna anpassar sig efter rådande omständigheter. Det finns inget värre missförstånd angående de "normaliserade" psykopaterna än detta. Så länge detta generella missförstånd existerar behövs mer information.

Manoredo