onsdag 25 november 2009

Vad händer när någon inte följer förhållningsregler inom en grupp/företag/organisation?

Det enkla svaret på nämnda fråga är: Vad som händer beror på vem som inte följt förhållningsreglerna och vilken "kultur" som finns i gruppen, företaget eller organisationen!

Det som utgör den principiella frågan är helt enkelt kommer gruppen, företaget eller organisationen att "lägga locket på" eller ta itu med problemet?

Det som blir följden av att "lägga locket på" är att förhållningsregler inom gruppen, företaget eller organisationen kommer bli uppluckrade. Gruppen, företaget eller organisationen kommer från den tidpunkt beslutet om att "lägga locket på" hantera två olika typer av "förhållningsregler", dels den officiella som innebär att "de flesta" inom gruppen, företaget eller organisationen inte vet eller känner till vad som hänt, dels den inofficiella som endast ett mindre antal känner till.

För de som tror att det primära är att åtgärda de yttre förhållningsreglerna har inte förstått själva problemet. Det är inte de yttre förhållningsreglerna som är problemet - det är det faktiska agerandet utifrån givna förhållningsregler som är det primära. Det är när det råder en korrelation mellan de skrivna eller oskrivna förhållningsreglerna och beteendet hos de individer som de skrivna eller oskrivna förhållningsreglerna gäller för som förhållningsregler blir just förhållningsregler.

Vad har detta med "normaliserade" psykopater att göra?

Manoredo