fredag 20 november 2009

Ett förtydligande: Det är reaktionen från andra som bestämmer agerandet!

Ett förtydligande till inlägget Psykopatens manipulationer del 1. från 4 september 2009.

Desto tydligare du "känner" att en annan individ endast är ute efter att få din reaktion, desto närmare insikt om karaktärsstörningen är du!

Desto tydligare du "känner" att motreaktionen från en annan individ inte korresponderar med din reaktion, desto närmare insikt om karaktärsstörningen är du!

Det är när du börjar sätta ihop dessa två effekter till en logisk enhet och ser ett mönster i dessa båda som du får insikt och det är då du undrar varför du inte fick insikt tidigare - eftersom allt är så tydligt.

Vad betyder detta?

Jo, det betyder att för att en icke-drabbad eller någon utan insikt ska kunna förstå hur de "normaliserade" psykopaterna fungerar måste dessa tillägna sig kunskapen om "hela förloppet". Vad som sker i olika steg och hur dessa olika steg kan "kännas". Alla individer är visserligen olika, men enligt min uppfattning "ser" mekanismen likartad ut.

Ta hand om er,

Manoredo