torsdag 5 november 2009

Psykopatens "bearbetning" av en individ del 5. Kausalitet och psykologi

Inom juridiken finns det en term som benämns kausalitet och som betyder orsakssamband.

Alltså: Det är frågan om orsak och verkan.

Om dina handlingar leder till att någonting händer är det dina handlingar som orsakat att detta någonting har hänt. Om någon annans handlingar leder till att någonting händer dig är det dessa handlingar som orsakat att detta någonting har hänt.

Adekvat kausalitet innebär att orsaken och verkan är rättsligt relevant. Detta inlägg handlar inte om adekvat kausalitet och juridiken.

Du som drabbats av en "normaliserad" psykopat eller någon långt in i den egoistiska cirkeln, har påverkats av en annan individs handlingar, språk och beteende i övrigt. Denna individs handlingar, språk och beteende i övrigt har/hade ett annat syfte än ett "normalt" syfte.

På det psykologiska planet får detta naturligtvis konsekvenser eftersom du inte längre vet vad vad som är "normalt". Det jag beskrev som "Det människor säger och gör kan betyda vad som helst".

Orsakssambandet vad gäller känslor går djupare än så. Du som drabbats "känner" för och med andra människor - du har empati. Du kan alltså känna vad andra människor känner. Vad som hänt är helt enkelt att du har försökt att "känna av" en individ som inte "känner". När du har gått in i den "normaliserade" psykopatens känsla, försökt "känna" som denne, vilket är grundförutsättningen för empati, har du inte hittat någon känsla. Håll isär detta från att känna sympati. Då använder du endast dina egna känslor och känner vad du själv känner.

Om du som kan känna empati, vilket är de flesta, inte känner något när du använder din empati börjar du tvivla på din egen empati. Du tror någonting är fel med din egna empatiska förmåga - när det i själva verket inte alls är på det sättet.

Du som inte tror att du längre har empati - återfinn din empatiska förmåga.

Du som inte förstår vad detta inlägg handlar om fundera på innehållet.

Ta hand om er,

Manoredo