torsdag 12 november 2009

Psykopatens "bearbetning" av en individ del 8. Vad är det du ska rikta uppmärksamheten mot?

forts. föregående inlägg.

Min kvalificerade gissning är att de som ännu inte har drabbats "så mycket" riktar ofta uppmärksamheten mot sig själv när förhållnings- ramarna inte finns eller blir otydliga, istället för att analysera varför förhållnings-ramarna inte finns eller är otydliga, vilken anledning det finns för att väsentliga förhållnings-ramar inte finns eller är otydliga.

Detta gäller naturligtvis i parförhållanden men framförallt i grupper, organisationer och företag.

Befinner du dig i en grupp, organisation eller företag (på en arbetsplats) finns naturligtvis "frågor" som s a s "hänger i luften". Det är lite oklart vad du ska göra i vissa situationer. Detta måste betraktas som "normalt". När övergår detta "normala" till något annat?

Vad är det du ska rikta uppmärksamheten mot? Enligt min uppfattning är det anledningen till att förhållnings- ramarna inte finns eller är otydliga som måste uppmärksammas!

När du inte vet hur du ska, kan, bör förhålla dig i situationer och du inte får någon vägledning, beslut av överordnad, medarbetare/kollega/partner du är beroende av för att kunna sköta det du är tänkt att sköta - kort sagt när du "inte får något tillbaka" kommer du använda mer och mer av din kraft att bearbeta denna oklarhet.

Det är denna eller dessa oklarheter du bör identifiera, detta är själva anledningen till att du inte vet hur du ska förhålla dig. Följden av dessa oklarheter skapar frågor som det finns mängder av svar på. Det är inte dessa mängder av svar du ska försöka reda ut logiskt eller känslomässigt själv - det är oklarheterna som ska förklaras av den individ som har som uppdrag att sätta förhållnings-ramarna (chef) alternativt den individ som du förnuftsmässigt anser inte följer förhållnings-ramarna (kollega) eller i ett förhållande (partner).

Jag kommer nu att i större utsträckning än tidigare ta upp arbetsplatsen och avtalsförhållanden som exempel för att beskriva "egoism i ljuset av psykopati". Anledningen är att arbetsplatsen har en formell hierarki. En hierarki som styrs av mängder av "förhållningsregler" där "förhållningsreglerna" även innehåller en stor mängd rättsliga förhållningsregler till skillnad från parförhållandet där de rättsliga förhållningsreglerna endast kommer upp till ytan när den ena parten redan uppmärksammat karaktärsstörningen.

Manoredo