fredag 8 januari 2010

Att kritisera andra individer när dessa är närvarande!

Att en individ kritiserar andra individer i din närvaro är ett varningstecken!

Det är naturligtvis helt "normalt" att individer vid enstaka tillfällen kritiserar andra i din närvaro. Vad som uppfattas som "normalt" kan bara du själv avgöra.

Hur reagerar du själv när du hör någon kritisera någon annan som är i din närvaro?

På den frågan borde de flesta svara något i stil med "det beror på". Vad beror det på? Kanske något åt det här hållet:

1. Vem som sade det samt vilken uppfattning du har om denna person.

2. Vem den är som kritiseras samt vilken uppfattning du har om denna person.

3. Vad kritiken består av?

4. Hur kritiken framförs och i vilket sammanhang?


Vad är anledningen till att du skulle kritisera någon i någon annans närvaro?

Kanske något åt det här hållet:

1. Du "känner" att du blivit sårad eller att denna individ på något sätt gjort dig illa eller att denna individ på något sätt "hotar" din "ställning", din uppfattning, ditt "värde" för dig själv eller ditt "värde" i förhållande till din omgivning.

Men, vad innebär det att det finns andra som tar del av denna kritik?

2. Du vill "förminska" någon annan!

3. Du vill veta hur den andre agerar på det du säger!

4. Du vill veta hur de andra agerar när du kritiserar en individ!

5. Du "menar" egentligen ingenting, dvs du vet inte och tänker inte speciellt mycket på varför du kritiserade någon inför andra!

Eftersom en individ i centrum av den egoistiska cirkeln rimligen använder sig av verktyget att kritisera andra individer för att förändra uppfattningen om någon hos någon annan, "kartlägga" en individs eller flera individers reaktioner, eller för att förvirra sin omgivning, är det viktigt att vara uppmärksam så snart någon kritiserar någon annan - och lägga ett sådant tillfälle på minnet för att kunna förstå om detta sker systematiskt. Om du inte uppfattar och lägger sådana tillfällen på minnet kommer du aldrig att kunna bedöma om detta sker systematiskt och inte heller varför detta skedde överhuvudtaget.

Någonting som varken togs upp i inlägget "Att kritisera andra individer utan att dessa är närvarande!" eller tidigare i detta inlägg är naturligtvis frågan om "din egen känsla" vid dessa tillfällen, frågan är central. Beroende på "din egen känsla" kommer du uppfatta någon annans kritiserande av andra på helt olika sätt och därmed agera på olika sätt.

Ta hand om er,

Manoredo