måndag 11 januari 2010

Inte endast i ord, inte endast i handling! - Låt inte en emotionell kränkning kompenseras med konkreta ting utan ett emotionellt gensvar del 2.

Föregående inlägg beskrev betydelsen av att inte godkänna endast ord och inte heller endast handling utan ett emotionellt gensvar. Syftet är att förtydliga att ord och handling inte i sig medför en "normal" respons på en emotionell kränkning eller en integritetskränkning. Det är här du kommer förstå, om du är uppmärksam, om empatin och samvetet och känslorna finns där hos den andra individen eller inte. Det är här du kommer förstå om individen som "kränkt" eller gjort "misstag" upplever "kränkningen" eller "misstaget" eller inte - kort sagt om du får ett för dig "normalt" emotionellt gensvar.

Detta innebär att insikt i hur den andra individen "fungerar" eller inte "fungerar är inte när du får ett konkret ting utan först när du får ett emotionellt gensvar!

Det grundläggande är naturligtvis att inte endast godkänna ord som ursäkt eller förklaring, utan endast ord, förklaring följt av handling. Om fokus är på det emotionella gensvaret kommer din uppmärksamhet vara förhöjd så slutresultatet blir detsamma - du skapar en rimligare, troligare "uppfattning" om individen, en "uppfattning" som stämmer bättre med dennes egentliga karaktär och hur denna individ i själva verket beter sig.

Med ett emotionellt gensvar avser jag inte en stark känslomässig reaktion, vad jag avser är ett emotionellt gensvar. Titta på den som du bedömer bör ge ett emotionellt gensvar och kräv en ursäkt, "se" och bedöm själv om det du får är ett emotionellt gensvar eller om du upplever att denne istället försöker förstå vad det är som sker alternativt endast studerar dina känslouttryck.

En individ i centrum av den egoistiska cirkeln kommer inte "förstå" eller "känna" vad du känner utan fästa blicken på ditt ansikte och responsen i form av ord (om du får en sådan respons) kommer, enligt min uppfattning, att komma "fördröjt" utan ett "normalt" känslomässigt uttryck i ansiktet. Anledningen är att denne berörs inte av dina känslor (avsaknad av empati/ kall/bristande empatisk förmåga), sina känslor (avsaknad av känsloliv/ flackt, ytligt känsloliv), och "känner" inte av "stämningen" (avsaknad av empati/bristande empatisk förmåga) utan responsen sker först efter en medveten analys av de känslouttryck du uppvisar medan denne iakttar dig.

Ta hand om er,

Manoredo