måndag 25 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del 5.

Detta inlägg handlar om att "medvetet uppmärksamma andra i individens omgivning parallellt med introspektion" och är mycket generell till sitt innehåll.

Syftet är dels att få en överblick över hur övriga individer som finns eller funnits i individens omgivningen uppfattar eller uppfattat individen, dels få en överblick av hur andra individer i omgivningen beter sig och hur de mår.

Vad du, enligt min uppfattning kan göra är att gå igenom följande generella frågor för dig själv:

1. Hur är stämningen på arbetsplatsen? Försök vara så precis som möjligt genom att sätta "känslor" på stämningen.

2. Förändras stämningen beroende på om individen som uppvisat det systematiska manipulativa beteendet är närvarande. På vilket sätt uppfattar du denna stämning?

2. Får du indikationer från andra att det är en skillnad i stämningen på arbetsplatsen när individen som uppvisat det systematiska manipulativa beteendet inte är närvarande? På vilket sätt? och hur stor bedömer du skillnaden vara?

3. Har du fått indikationer från andra att de anser att individen har ett mycket stort kontrollbehov, inte nödvändigtvis på själva arbetet utan utifrån perspektivet "veta vad alla gör, alltså mer information om själva individerna".

Enligt min uppfattning kan en individ nära centrum av den egoistiska cirkeln inte "känna av" en stämning på arbetsplatsen mer än efter en medveten kognitiv analys av kroppsspråk och ansiktsuttryck samt ord (pga avsaknad av empati). Eftersom "stämningen" på arbetsplatsen har stor betydelse för alla individer med empati kan dessa individer "känna" stämningen och berörs av "stämningen" antingen medvetet eller omedvetet.

En individ i centrum av den egoistiska cirkeln berörs inte av denna stämning och kan alltså "hantera" denna brist på två sätt om denna av någon anledningen vill kontrollera något eller någon, eller om det rör sig om en chef - kontrollera de som befinner sig i dennes omgivning. Antingen "struntar" denne helt i denna brist, eller så behöver en sådan individ någon eller några som med ord förklarar hur andra människor mår och hur stämningen är inom en grupp. Fundera i detta läge på hur individen förhåller sig till denna för andra individer viktiga fråga.

När du bedömer att du kan svara på ovanstående generella frågor, gå över till de mer detaljerade, men "enklare" rent objektiva frågorna.

1. Har det varit stor omsättning av individer som befunnit sig í närheten av individen du uppmärksammat det systematiska manipulativa beteendet på?

2. Vilka var dessa individer enligt din uppfattning, vad hade de för funktion, vilka arbetsuppgifter hade de och hur var de till sin personlighet?

3. Har det vid något tillfälle blivit en "ketchupeffekt" på arbetsplatsen, en individ slutar - flera slutar ungefär samtidigt, eller kort efter varandra. Denna "ketchupeffekt" kan naturligtvis ha en "normal" anledning. I "normala" fall handlar det rimligen om att om en individ slutar börjar människor att reflektera över sina liv och funderar i termerna "Jag måste nog vidare - uppleva andra saker, göra andra saker med mitt liv osv". Men, vad är den "onormala" anledningen?

4. Vid de tillfällen någon har lämnat arbetsplatsen försök tänka tillbaka på dessa tillfällen och på hur individen i centrum av den egoistiska cirkeln "förklarade" anledningen till detta på eller inte förklarade anledningen på? Analysera denna anledning utifrån din egen uppfattning av individen som lämnat arbetsplatsen. Ni märker, hoppas jag att huruvida individen som du identifierat är chef eller medarbetare till dig saknar betydelse i ovanstående fall.

forts. följer,

Manoredo