måndag 18 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del 2.

För att förhindra missförstånd av innehållet i det senaste inlägget, kommer jag även i detta inlägg uppehålla mig kring den tidpunkt då du identifierat ett manipulativt systematiskt beteende hos en individ genom att sätta ihop olika isolerade händelser till en helhet.

Vid denna tidpunkt är risken stor att du omedelbart "attackerar" individen - gör inte det!

Anledningen är naturligtvis att du har 1. upptäckt det systematiska manipulativa beteendet, 2. att du förstår att det systematiska manipulativa beteendet har skett under mer eller mindre längre tid, 3. att du när du väl upptäckt det systematiska manipulativa beteendet "känner" att du vill/måste agera mot individen på något sätt och 4. det är detta som du "känner" som styr dina tankar och handlingar.

Det är här vi är tillbaka i innehållet i inlägget Psykopatens manipulationer del 1. som jag menar är absolut nödvändigt att förstå. Här modifierar jag detta för att det ska passa in i sammanhanget.

Om någon har utnyttjat eller manipulerat dig drivs de flesta människor att:

Förklara att detta inte är ett acceptabelt beteende.

Större utnyttjande leder till ett starkare känslouttryck för att visa på graden av utnyttjande. Ju mer utnyttjad du känner dig ju troligare är det att du "känner" att du måste förmedla detta till den som har utnyttjat dig.

Gentemot människor med känslor och empati och normalt förnuft fungerar detta. Syftet är att få en människa att upphöra med kränkningen eller utnyttjandet av dig personligen alternativt mot andra så att kränkningen eller uttnyttjandet mot någon annan "känns" som en kränkning mot en själv - du "känner" att du vill, måste hjälpa.

Syftet med det hela är alltså att den som kränkt och utnyttjat skall förstå och "känna" att den som blivit kränkt och utnyttjad har blivit kränkt och utnyttjad, målet är naturligtvis att den andre skall få förståelse för hur du "känner" och påverkats av kränkningen eller utnyttjandet och därför upphöra med kränkningen eller utnyttjandet och "be om ursäkt" för tidigare kränkning eller utnyttjande (se tidigare inlägg - Inte endast i ord, inte endast i handling! - del 1.-3.).

För de drabbade som fått insikt att denna karaktärsstörning existerar blir det antingen direkt eller efter en tid en självklarhet att detta syfte blir helt förfelat gentemot en individ i centrum av den egoistiska cirkeln och målet är omöjligt att nå.

Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kränker och utnyttjar med vilja (avsikt) för att få kontroll.

Att inte agera i detta läge är inte på något sätt passivt - det är aktivt och kan övas upp! Det är aktivt på så sätt att du efter identifikation av det systematiska manipulativa beteendet, aktivt genom introspektion och reflektion beslutsamt och medvetet försöker "lugna ned dig" och ta reda på mer information kring det "onormala" du har identifierat för att kunna välja hur du ska gå vidare.

Det är, enligt min uppfattning, den drabbades möjlighet, och användande av förmågan till introspektion, eller det västerländska psykologin kallar metakognition som blir viktigt, när väl det manipulativa systematiska beteendet identifierats och det "onormala" börjar förstås. Detta kommer utförligt att beskrivas i senare inlägg på bloggen, eftersom detta blir än mer viktigt oavsett om du väljer att stanna kvar på arbetsplatsen trots insikten om det manipulativa systematiska beteendet eller om du väljer att ta dig från arbetsplatsen. För de som drabbats i en parrelation gäller naturligtvis samma sak.

Ta hand om er,

Manoredo