söndag 17 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del 1.

Om du "känner" eller själv har skapat dig en "uppfattning" av att en individ inte beter sig "normalt" (se tidigare inlägg) - vad gör du då, i det läget?

Om du själv identifierat att en individ på ett systematiskt sätt manipulerar och ljuger och skyller över ansvaret på andra samtidigt som du själv "känner" att du inte kan göra någonting åt detta - vad är det du har kommit fram till genom en sådan analys?

1. Du har identifierat ett systematiskt beteende hos en individ genom att sätta ihop olika isolerade händelser till en helhet.

"Att se varje tillfälle som en isolerad händelse för sig är enligt min uppfattning anledningen till att tiden för att komma till insikt fördröjs betydligt".

Du har redan i detta läge identifierat systematiken och har således redan skapat dig en "uppfattning" om individen.

2. Du har redan identifierat lite vad du "känner" genom introspektion och lite hur individens systematiska beteende påverkar dig.

Hur "onormalt" det systematiska beteendet ska uppfattas är det bara du som kan göra, det är din "uppfattning" som är det primära - det är din gjorda "diagnos" som avgör hur du ska hantera den andra individen på. Naturligtvis kan du på olika sätt ta reda på andra individers subjektiva "diagnos" av en sådan individ. Om du har identifierat en annan individs systematiska beteende av manipulation, lögner och att skylla över ansvar på andra har du skapat dig en "uppfattning" om det "onormala". Om du kommit så långt att du har identifierat detta systematiska är det troligt att andra individer också gjort det.

Vilka individer är det som kan ha identifierat detta systematiska beteende av manipulation, lögner och att skylla över ansvaret på andra?

När det gäller en arbetsplats är det rimligen de individer som har lämnat arbetsplatsen. Det finns med all sannolikhet en eller flera individer som befinner sig på arbetsplatsen som också delar din "uppfattning" (återkommer till detta). Jag hoppas att detta låter logiskt.

Så snart du upptäcker det systematiska (punkt 1) och förstår att en annan individ påverkar dig på ett sätt som du upplever negativt (punkt 2). Stanna upp - och i detta läge fundera mer på punkt 2 än på punkt 1.

Anledningen är att om du funderar för mycket på punkt 1 kommer ditt fokus ligga på individen i centrum av den egoistiska cirkeln och det systematiska beteendet som du bedömer som "onormalt", detta systematiska beteende har du redan identifierat!

Hoppas att Ni förstår min tankegång här. Vid den tidpunkt då du identifierat ett systematiskt, manipulativt beteende, lögner och systematiken med att skylla över ansvaret på andra, precis i det ögonblicket kommer din “uppfattning” om individen att radikalt förändras. Du har genomskådat det manipulativa beteendet, lögnerna och systematiken med att skylla över ansvaret på andra.

Om du kort efter identifieringen av det systematiska beteendet fokuserar mer på det systematiska beteendet kommer du naturligtvis hitta ännu fler "situationer" som i efterhand känns som "onormala" och desto mer du har detta fokus desto fler "situationer" kan identifieras som "onormala“. Vad du åstadkommer är endast att systematiken blir ännu tydligare för dig. Ditt fokus ligger på individen nära centrum av den egoistiska cirkeln - inte betydelsen av dennes agerande på dig själv.

Risken är stor att desto mer du fokuserar på den andres systematiska beteende, som du redan identifierat i och med att du redan förändrat "uppfattning" om den andre individen desto mer känslor av förvirring, vrede, ilska, hat kommer du känna och risken är stor att dessa känslor leder dig fel i ditt handlande.

Om du uppskattar och tycker bra om en individ kommer dennes fel att förminskas och de goda egenskaperna att förstoras.

Om du tycker illa om en individ kommer dennes fel att förstoras och dennes goda egenskaper att förminskas.

När det gäller en individ i centrum av den egoistiska cirkeln är det enligt min uppfattning förödande att börja tänka i dessa banor i detta läge.

Individer som inte förstår eller som inte vill tro att individer i centrum av den egoistiska cirkeln existerar, utgår ifrån ovanstående eftersom detta är "normalt". Individen i centrum av den egoistiska cirkeln "spelar" på denna uppfattning som finns hos andra individer. Jag återkommer naturligtvis till detta viktiga vid senare tillfälle i fördjupat form.

I det inledande skedet, är det, enligt min uppfattning, därför lämpligare att fokusera på punkt 2 så snart du identifierat systematiken av manipulationer, lögner och att skylla över ansvaret på andra hos individen i centrum av den egoistiska cirkeln. Anledningen är att det är påverkan av den andre individens systematiska beteende, som du redan identifierat, som är det primära i detta läge, (enligt min mening)!

Genom att medvetet fokusera på punkt 2 istället för punkt 1 kommer du ha möjligheten att "behålla ditt lugn" och på så sätt medvetet höja uppmärksamheten. Denna uppmärksamhet kan du använda för att identifiera kommande manipulationer, lögner och systematiken i att "skylla över ansvaret på andra". Du kommer på detta sätt ha lättare för att identifiera det som jag försökt beskriva i inläggen om psykopatens avsikt del 1-8, psykopatens manipulationer och de tidigare inläggen om tankesätt.

Observera att vad jag avser i detta inlägg inte på något sätt är att du ska rannsaka dig själv eller att du ska kritisera dig själv för någonting, vad jag avser är att du endast bör fundera mer på individens systematiska beteende i förhållande till vad, och hur du känner än på det "historiska" systematiska beteendet för att på så sätt kunna identifiera det systematiska beteendet efter din "uppfattning" av individen har ändrats pga av att du har identifierat ett systematiskt beteende! - eftersom detta är detta som kommer påverka ditt egna beteende och handlande och verifiera din egen "uppfattning".

Ta hand om er,

Manoredo