tisdag 5 januari 2010

Att kritisera andra individer utan att dessa är närvarande!

Att en individ kritiserar andra individer utan att dessa är närvarande är ett varningstecken!

Det är naturligtvis helt "normalt" att individer vid enstaka tillfällen kritiserar andra utan att dessa är närvarande. Vad som är att uppfattas som "normalt" kan bara du själv avgöra.

Hur reagerar du själv när du hör någon kritisera någon annan som inte är närvarande?

På den frågan borde de flesta svara något i stil med "det beror på". Vad beror det på? Kanske något åt det här hållet:

1. Vem som sade det samt vilken uppfattning du har om denna person.

2. Vem den är som kritiseras samt vilken uppfattning du har om denna person.

3. Vad kritiken består av?

4. Hur kritiken framförs och i vilket sammanhang?


Vad är anledningen till att du kritiserar någon annan som inte finns närvarande?

Kanske något åt det här hållet:

1. Du "känner" att du blivit sårad eller att denna person på något sätt gjort dig illa eller att denna individ på något sätt "hotar" din "ställning", din uppfattning, ditt "värde" för dig själv eller ditt "värde" i förhållande till din omgivning!

2. Du vill "förminska" någon annan för att på så sätt stärka banden, skapa förtroende, mellan dig själv och den du pratar med!

3. Du vill veta hur den andre agerar på det du säger!

4. Du "menar" egentligen ingenting, dvs du vet inte och tänker inte speciellt mycket på varför du kritiserar andra!

Syftet med detta inlägg och följande inlägg är inte att säga vilket syfte en specifik individ har med att kritisera andra individer inför någon, hur skulle jag kunna göra det, jag vet ju inte hur andra tänker. Vad man däremot rimligen kan och bör göra är att fundera och analysera generellt vad en fiktiv individ i centrum av den egoistiska cirkeln skulle kunna ha för syfte mot bakgrund av förståelsen kring psykopati, och det är rimligen detta syfte som är "onaturligt" och "onormalt".

Ta hand om er,

Manoredo