torsdag 28 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del 7.

I slutet av föregående inlägg skrev jag att "risken finns att du börjar tveka om din egen insikt". Tvekan uppstår om du agerar "normalt", med en "normal" reaktion på det du upptäckt. I det läget finns i praktiken endast två alternativ för den individ som du uppmärksammat med det systematiska manipulativa beteendet:

1. Du utsätts för någon av de tidigare beskrivna manipulationsteknikerna (se tidigare inlägg om detta).

2. Individen försöker genom att spela på det "normala" - få dig att inse att det du upptäckt inte är "normalt" utan att någonting är fel på dig - dvs du tänker "onormalt" och inte "normalt".

Det är här vi är inne på det som är det "försvar" en individ i centrum av den egoistiska cirkeln, den "normaliserade" psykopaten använder som ett generellt försvar och som tagits upp i tidigare inlägg på bloggen.

Punkt två är enligt min uppfattning mycket viktig att förstå innebörden av för de som utsätts för en sådan individ.

Betydelsen av att vara uppmärksam och verifiera din insikt har som syfte att för din egen skull avgöra hur pass allvarligt det systematiska manipulativa beteendet egentligen är. Var i den egoistiska cirkeln befinner sig individen?

Om du inte vet hur pass allvarligt det systematiska manipulativa beteendet egentligen är baserar du dina åtgärder på det som mer eller mindre ligger i det "normala" spannet. Du överför hur du själv skulle reagera och agera mer eller mindre omedvetet om du hade varit i samma eller liknande situation som denna individ, trots att du identifierat det systematiska manipulativa beteendet. Detta är inte logiskt endast känslomässigt logiskt.

Risken är att du helt enkelt utgår från att individen styrs av de "normala" känslorna som infinner sig hos "normala" människor och att dessa känslor på något sätt skulle leda individen att bete sig på ett visst sätt.

Om det är viktigt för din egen skull att bibehålla uppfattningen att alla människor måste har "normala" känslor som du själv har - ta en genväg och förenkla det hela genom att ge individen dessa känslor, men och detta är enligt min uppfattning oerhört viktigt - du måste "hålla fast" vid att dessa känslor överhuvudtaget inte kommer att styra dennes handlingar och ageranden.

Risken är att du helt enkelt utgår från det du uppfattar som "normalt" och känslomässigt logiskt.

Det som du tycker är logiskt baserar sig på det känslomässigt logiska och inte på det rent logiska.

forts. följer,

Manoredo