måndag 4 januari 2010

Uppsamlingsinlägg: Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat!

I de senaste inläggen har jag skrivit om ett antal punkter som, enligt min uppfattning, rimligen används av en individ i centrum av den egoistiska cirkeln.

Som jag hoppas har framgått av dessa inlägg är avsikten från min sida att få den drabbade eller individer i närheten av den drabbade eller individer som befinner sig i omgivningen runt en individ i centrum av den egoistiska cirkeln att:

Genom identifikation och uppmärksamhet tydligare för sig själva sätta etiketter på ett visst kommunikativt beteende.

och att:

Genom identifikation och uppmärksamhet tydligare för sig själva sätta etiketter på det sätt de själva uppfattar kommunikationen från en viss individ.

Naturligtvis behöver det inte vara de punkter jag här behandlat - det kan vara några helt andra punkter. Fundera över om dessa punkter är relevanta och vad dessa punkter vill förmedla och om du själv anser att dessa punkter är logiska utifrån avsaknaden av empati och samvete.

Att se varje tillfälle som en isolerad händelse för sig är enligt min uppfattning anledningen till att tiden för att komma till insikt fördröjs betydligt.

Om individen i centrum av den egoistiska cirkeln söker "kartlägga" din karaktär saknar innehåll och form betydelse. Det som eftersöks är ett sätt att få kontroll på dig som individ. Det som eftersöks är din "känslomässiga" reaktion på händelser. Tyvärr är det enklast att få en "känslomässig" reaktion av någon genom att förvränga det du säger eller skriver på något sätt(skapar osäkerhet eller en synlig känsloreaktion), inte svara överhuvudtaget (skapar osäkerhet, förminskning eller en synlig känsloreaktion).

Du väger olika intressen mot varandra. Dessa olika intressen är ditt egna intresse för någonting och någon annans intresse för något annat. De individer som befinner sig i centrum av den egoistiska cirkeln gör inte någon avvägning.

Enligt min uppfattning är förståelsen för detta primär och extremt viktig att förstå. Problemet är att det är just detta som uppfattas som helt onaturligt och därmed otroligt för individer som inte förstår hur individer i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar.

Ta hand om er,

Manoredo