onsdag 27 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del. 6

I de senaste inläggen har jag beskrivit något som enligt min uppfattning är betydelsefullt när du fått insikt om att en individ på ett systematiskt sätt manipulerar och ljuger och skyller över ansvaret på andra.

Det som är viktigt är naturligtvis inte att ställa just de frågor jag skrivit i dessa inlägg och besvara dessa - ställ dina egna frågor. Det som är syftet är att du med "nya ögon" ska kunna "se på" individen nära centrum av den egoistiska cirkeln, arbetsplatsen som helhet och "se på" de individer som befinner sig där. Använd dina känslor och analytiska förmåga och uppfatta stämningar och hur andra mår och upplever "arbetsplatsen", helt enkelt förstå vad som pågår innan du väljer att agera.

Kort sagt: Om det rör sig om en individ nära centrum av den egoistiska cirkeln kommer du upptäcka inte bara hur denna individ på ett systematiskt sätt manipulerar och ljuger och skyller över ansvaret på andra (egenskaper som tillhör denna individ), utan också hur individen påverkar dig själv och andra.

Det är hur individen genom sina handlingar påverkar dig själv och andra som är det du bör fundera över när insikten om det manipulativa systematiska beteendet har uppmärksammats. Risken om du istället fokuserar på individen med det systematiska manipulativa beteendet är att du drivs av den kraft som uppkommer genom din vilja att "ge igen" alternativt uppmärksamma individen på att du har förstått att denne manipulerar. Försök undvika dessa båda när insikten infunnit sig.

1. Genom uppmärksamhet på arbetsplatsen som helhet och med uppmärksamhet på individens beteende som följer automatiskt på insikten, kommer du kunna identifiera hur långt in i den egoistiska cirkeln individen befinner sig - på vilket sätt denne manipulerar, ljuger och skyller över ansvaret på andra.

2. Genom detta kommer du själv stärkas att du gjort rätt insikt - att individen systematiskt manipulerar, ljuger och skyller över ansvaret på andra (risken att tveka om din egen insikt blir obefintlig).

Om du istället "ger igen" eller uppmärksammar individen på att du förstått att denne manipulerar är risken stor att följande sker:

1. Du agerar mot individen med det du vet, uppträder på ett sätt som individen "känner igen" och som är "normalt" rent känslomässigt. Du agerar alltså på ett "normalt" sätt, vilket blir felaktigt om individen befinner sig tillräckligt långt in i den egoistiska cirkeln.

2. När du agerar kommer du uppleva något av de gensvar som jag i ett stort antal inlägg har försökt att beskriva så utförligt som möjligt.

3. Risken finns att du börjar tveka om din egen insikt.

forts. följer

Manoredo