onsdag 13 januari 2010

Inte endast i ord, inte endast i handling! - Låt inte en emotionell kränkning kompenseras med konkreta ting utan ett emotionellt gensvar del 3.

Godkänn inte endast ord som ursäkt eller förklaring - godkänn endast ord, förklaring följt av handling, och för att göra det gå ett steg längre - godkänn endast detta i kombination med ett emotionellt gensvar!

Enligt min uppfattning saknar individen i centrum av den egoistiska cirkeln helt förmågan att värdera ord. Form och innehåll saknar betydelse för en sådan individ. Eftersom orden saknar värdering och syftet med att skriva eller uttala ord är att förmedla något till andra individer kommer den som är uppmärksam att kunna identifiera avsaknaden av "känsloaspekten" (eller flackt, ytligt känsloliv) och avsaknaden av empati (eller kall/bristande empatisk förmåga) i det skrivna eller talade språket hos en sådan individ.

Nedan står ett antal frågor - ställ dessa frågor till dig själv när du läser något någon annan har skrivit eller om du lyssnar på vad en annan individ säger. Om du ser en systematik i det någon annan skriver eller säger, identifiera denna systematik. Ställ dig själv ett antal frågor, exempelvis följande:

1. Är "tonen" positiv, neutral eller negativ?

2. Skapar individen en "känslomässig" aspekt av någonting som du uppfattar borde vara "neutral".

3. Skapar individen en "neutral" ton av någonting som borde vara "känslomässig".

4. Uppfattar du att individen är intresserad av innehållet i det denne skriver eller säger?

5. Överensstämmer det som står skrivet eller sägs med det individen tidigare skrivit och sagt?

6. Är det som står eller sägs enligt din uppfattning "rimligt" och "normalt" i den givna situationen?

7. Uppfattar du att individen endast är intresserad av att få en respons eller reaktion på det denne skriver eller säger?

Om du har identifierat en systematik i punkt 7 har du identifierat avsaknaden av dialog i det som tidigare inträffat. Det innebär att i början kommer du uppfatta det som en dialog, baserat på din "uppfattning" av individen. Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kommer försöka påverka dig att få en viss "uppfattning" (mer om detta senare).

Det en individ i centrum av den egoistiska cirkeln gör är att använda din generella "uppfattning" om hur människor kan vara, dina gränser för hur människor kan fungera. Genom denna generella "uppfattning" utesluts möjligheten att identifiera syften som är "onormala". Du befinner dig då i en tolkningssituation där allt som sker, skrivs eller sägs tolkas av dig på det "normala" sättet.

Därefter kommer du uppfatta att någonting ibland inte stämmer, i det läget kommer du identifiera det som inte stämmer, men inte fundera på övrigt som är skrivet, skrivs eller sagts eller sägs. Det som inte stämmer kommer uppfattas som ett "misstag" av något slag, eller att du själv misstolkat det som skrivits eller sagts.

Har du tillräckligt mycket skriftligt kan du genom att jämföra texterna "se" denna systematik om det rör sig om en individ i centrum av den egoistiska cirkeln.

"Att se varje tillfälle som en isolerad händelse för sig är enligt min uppfattning anledningen till att tiden för att komma till insikt fördröjs betydligt".

Om du inte har tillräckligt mycket skriftligt ge dig själv tid att koncentrerat reflektera tillbaka över en stor mängd "dialoger" med individen.

Om du kommer till en slutsats. Håll dig till slutsatsen.

I praktiken kommer din "uppfattning" om individen att på ett ögonblick förändras om du kommer till slutsatsen att det finns en systematik. Istället för att se det som inte stämmer som ett "misstag" eller ett tolkningsfel från din sida kommer du se en systematik som är för omfattande för att vara "misstag" från den andre individens sida - du ställer dig själv rimligen frågan om denna systematik är medveten eller avsiktlig från den andra individens sida. Du börjar försöka förstå det "onormala" och börjar leta information om diverse personlighetsstörningar.

Ta hand om er,

Manoredo