torsdag 7 januari 2010

"Egoism i ljuset av psykopati" del 3.

Då och då inflikar jag inlägg med rubriken "egoism i ljuset av psykopati".

Anledningen är att om jag endast skulle skriva om "psykopater" och "psykopati" skulle själva mitt syfte med denna blogg förfelas.

Risken finns att om jag tydligt försökte sätta gränser för vad som skall betraktas som psykopati skulle jag för att uttrycka det milt, "överträda" en gräns som det inte finns någon anledning att "överträda".

De flesta av oss har inte befogenhet att sätta en allmänt gällande diagnos på en individ. Alla av oss har däremot rätt att för oss själva bedöma, kategorisera om vi vill och att för oss själva sätta något som liknar en diagnos på en annan individ, för att på så sätt kunna bedöma hur vi ska förhålla oss till denna individ.

Att reflektera och fundera för att på så sätt förstå delar och delarnas koppling till varandra eller så mycket som möjligt av vad psykiatrins "psykopati"- begrepp egentligen innebär och betyder utifrån sin egen tankevärld, erfarenheter eller kunskap och därifrån närma sig det man själv behöver bearbeta eller vill förstå är enligt min uppfattning fullkomligt rimligt. Anledningen är naturligtvis att de individer som utsätts för detta "onormala" vill få reda på vad detta "onormala" är och hur de ska förhålla sig till detta "onormala". Om detta "onormala" svårligen går att beskriva utifrån det "normala" söker man sig inte till information om det "normala" utan till det som ligger närmast beskrivet som en beskrivning på det "onormala" man råkat ut för eller vill förstå.

Det är endast ett tillvägagångssätt.

Enligt min uppfattning är följande viktigt:

Ju längre in i den egoistiska cirkeln du bedömer en individ befinner sig, desto viktigare är det att du håller dig till din egen ställda "diagnos" på individen och agerar i enlighet med det du kommit fram till. Om du bedömer att individen befinner sig nära centrum av den egoistiska cirkeln efter reflektion och analys och erfarenhet - håll fast vid detta - för dig själv.

Ta hand om er,

Manoredo