onsdag 20 januari 2010

Hm, jag har identifierat ett systematiskt "onormalt" beteende hos någon i min närhet - vad gör jag nu? del 4.

Rådet i sista meningen i föregående inlägg "Agera inte utåt, och absolut inte mot individen! - inte i detta läge", låter naturligtvis passivt men det är för att du ska få tid till att koncentrerat med öppna uppmärksamma ögon, se och förstå det manipulativa beteendet. Alltså kunna verifiera genom observeration för dig själv det manipulativa beteendet - inte endast i backspegeln utan när så sker efter du fått insikt.

Du har nu gått från att uppfatta allt denna individ gör som "normalt" via ett tillfälle du upptäcker att det individen gör och säger, antingen blir "osannolikt" eller "onormalt" i sitt sammanhang. Från denna upptäckt i snabb följd upptäcker en eller flera felaktigheter individen gör och säger som strider mot den "uppfattning" du haft under en tid, till full insikt i att detta utgör ett systematiskt manipulativt beteende med lögner och att skylla på andra (se inläggen om avsikt och manipulationer). Du har i detta läge börjat inse det jag på bloggen har kallat ett "utnyttjande av det normala".

På samma sätt har du kanske börjat förstå det jag på bloggen har kallat att individen i centrum av den egoistiska cirkeln "spelar på ditt känsloregister", vilket jag återkommer till i detalj, men än så länge har du inte förstått vidden av detta. Det du, enligt min uppfattning, bör göra i nästa steg är att medvetet uppmärksamma andra i individens omgivning parallellt med introspektion .

Gentemot individen nära centrum av den egoistiska cirkeln är mitt råd att trots insikten försöka bete dig på samma sätt eller på liknande sätt som innan du fick insikten.

Du bör alltså fokusera som jag beskrev i föregående inlägg på att bevara din "upptäckt" av det "onormala" manipulativa systematiska beteendet hos en individ, vilket möjliggörs av att du antingen medvetet beter dig som du brukar så gott det går eller än bättre medvetet beter dig som du "känner" dig "lägre än vanligt". Med detta avser jag att du ska visa motsatsen till det du egentligen vill och "känner" att du vill visa - styrka, en styrka som du successivt kommer "känna" med anledning av din insikt om det systematiska manipulativa beteendet. Den styrka du känner i det läget kommer från de naturliga känslorna av hat, viljan att ge igen direkt eller försöka korrigera ett beteende hos individen (detta eftersom du ännu inte vet eller har upptäckt "mekanismen" som sker om du beter dig "normalt" eller om det individen gör är medvetet eller omedvetet). Jag förstår om du som precis fått insikt anser att ovanstående låter märkligt och "onormalt" och defensivt. Till dig vill jag bara säga - det är "onormalt" ingen tvekan om det.

Detta låter kanske för de som redan drabbats av en individ nära centrum av den egoistiska cirkeln som orealistiskt av den anledningen att "så gör man inte om man har varit i den situationen som uppstår när man fått insikt - det är inte möjligt att inte agera - det är ju normalt och man "känner" att man måste agera, det strider mot det man "känner" att inte agera".

Syftet med detta inlägg är att undvika att det du gör vid denna tidpunkt är att du "agerar" på ett "normalt" sätt med en "normal" reaktion när du fått insikt om det systematiska manipulativa beteendet.

Läs detta syfte en gång till och försök förstå varför detta är viktigt, alldeles oavsett hur du senare väljer att agera.

Ta hand om er,

Manoredo