torsdag 22 oktober 2009

Det är inte "förhållningsreglerna" det är fel på!

Innehållet i föregående inlägg kanske för vissa kändes märkligt och för andra helt "normalt". Alla vet ju att det finns människor som inte följer uppställda regler.

Det som är viktigt, enligt min uppfattning, är att förstå mekanismen som används av någon som har ett annat syfte än det "normala" syftet med något denne gör och säger. Alltså, de individer som använder "förhållningsreglerna" som skydd för att inte bli upptäckta och som kan hänvisa till "förhållningsreglerna" när det passar och där "förhållningsreglerna" endast används som bevis för något som är det "normala". Observera att med "förhållningsregler" avses både juridiska regler och "normala mänskliga förhållningsregler".

De som upptäcker den individ som utnyttjar "förhållningsreglerna" på detta sätt har ett val - antingen vara tyst eftersom "detta berör inte direkt mig" eller agera. "Detta berör inte direkt mig" måste kanske kompletteras med satsen "det finns ingenting jag kan förändra, om jag agerar händer egentligen ingenting, i nuläget "kan" jag inte agera pga ...". Jag har full förståelse för detta, tro ingenting annat. De som "känner" att de måste agera- agerar, så har det alltid varit och kommer alltid att vara.

Det är således inte "förhållningsreglerna" det är fel på. Det är människor som använder "förhållningsreglerna" på detta sätt som gröper ur innehållet och syftet med "förhållningsreglerna" som är farliga. De är farliga inte endast för sin omedelbara omgivning i en par-relation, grupp, företag eller organisation utan även för samhället i stort, tilltron till "förhållningsreglerna" försvinner. Risken är stor att de som drabbas av en "normaliserad" psykopat, alternativt någon som befinner sig långt in i den egoistiska cirkeln som behandlar "förhållningsregler" på det sätt som redogjorts för i tidigare inlägg, agerar mot rättssystemet eller andra som i sin tur drabbas.

Någon kanske frågar sig om det inte är farligt att informera om de "normaliserade" psykopaterna. Det är ju inte "normalt" att beskriva dessa. Hur de agerar medför inte det att andra kan "kopiera" detta agerande, fler och fler använder mekanismerna i stället. Mitt svar är - det är inte min avsikt eller mitt syfte och jag hoppas att det framgår av innehållet i bloggen. Det som är viktigt är att detta diskuteras öppet av de som har möjlighet att göra detta.

Manoredo