onsdag 28 oktober 2009

Psykopatens "bearbetning" av en individ del 2. / Vad händer när det någon säger och gör inte följer ett "normalt" syfte

Observera att nedanstående är en förklaring av många möjliga förklaringar om vad som händer när någon drabbas av en "normaliserad" psykopat. Detta inlägg kanske ses som lite väl enkelt - en förklaring som följer sunt förnuft skulle några kanske kalla det, andra kanske tycker att det är för enkelt - en förenkling av något svårt helt enkelt.

Hur tänker en människa?

1. Frekvent återkommande tankar leder till "tankemönster".

2. Beroende på erfarenhet och tidigare frekvent återkommande tankar och handlingar skapas nya tankar som liknar tidigare tankar. Detta är sättet som "tankemönster" skapas på. "Tankemönstret" förstärks av liknande tankar.

3. Dessa tankemönster blir som "hjulspår" för nya tankar.

4. De nya tankarna blir i praktiken inga "nya" tankar utan följer endast "hjulspåren".

5. För att nya tankar ska bli nya tankar måste en identifikation av ens eget tankemönster, analys av själva tankemönstret göras, omvandlas eller justeras på något sätt.

Enligt min uppfattning skapar den "normaliserade" psykopaten psykiska påfrestningar på sin omgivning. I enlighet med det jag skrev i inlägget den 13 Oktober anser jag att de individer som drabbats och fått insikt måste ha drabbats psykiskt och förstått att det beror på inverkan från en annan individ, den "normaliserade" psykopaten (se tidigare inlägg).

På vilket sätt har dessa drabbats psykiskt? Enligt min uppfattning enligt följande:

Det en "normaliserad" psykopat inledningsvis använder sig av är kort sagt ditt egna "tankemönster", dina egna "hjulspår" för nya tankar. Du tolkar det den "normaliserade" psykopaten säger och gör enligt ditt "tankemönster". Det låter självklart, inte sant, men vad betyder detta egentligen?

Enligt min uppfattning betyder det att för att du ska kunna identifiera en person som en "normaliserad" psykopat har du brottats med ditt egna "tankemönster" på ett mycket specifikt sätt, återkommer till detta senare mer utförligt.

Jag har i mängder av inlägg tagit upp råden "lär dig att koppla av och på tankesättet du blivit tvingad att förstå så snabbt som möjligt" och "stanna aldrig kvar för länge i detta tankesätt".

Det tankesätt du blivit tvingad att förstå innebär:

Att det människor säger och gör kan lika gärna betyda någonting annat än vad du tidigare ansåg vara "normalt". Det finns inte längre något "normalt", eftersom "hjulspåren" för dina tankar successivt har suddats ut. Du vet inte längre vad du ska tro.

Det du måste lära dig är att hitta nya eller hitta tillbaka till något sorts "hjulspår" för dina tankar.

Om du fortfarande utsätts för psykopaten måste du lära dig att skifta mellan de nya eller de nygamla "normala" "hjulspåren" och tankesättet utan "hjulspår". Det sistnämnda måste användas när du har med den "normaliserade" psykopaten att göra och de nya eller nygamla "hjulspåren" måste parallellt få fäste.

Du måste ha kontroll över dina tankar och känslor för att kunna hantera båda dessa processer eller tillstånd. En läkning efter påverkan från en "normaliserad" psykopat anser jag måste ske genom "behandling" av både det "onormala" och de nya eller nygamla tankemönsterna. Med "behandling" menar jag analys, reflektion. Du måste hitta "din förklaring" till det "onormala".

Det jag försöker göra på denna blogg är att ge "min förklaring". "Min förklaring" är naturligtvis inte unik på något sätt och inte heller min egentligen, det är en förklaring.

Att vissa av inläggen handlar om juridik, filosofi, psykologi, vikten av etik- och moral är inte heller kanske så konstigt eftersom alla dessa områden berörs av detta område enligt "min förklaring". Om någon är religiös kommer naturligtvis även dessa aspekter in i bilden. Min poäng är - oavsett vilken "förklaring" ni har angående vad ni utsatts för, är er "förklaring" korrekt så länge "förklaringen" känns korrekt och är tillräcklig för att svara på era egna frågor om det "onormala" ni utsatts för.

Vad är det egentligen som står här ovan? Jo, det tillstånd du hamnat i "utan hjulspår" är enligt min uppfattning grunden för den "normaliserade" psykopatens "normala" tillstånd. Grunden för den "normaliserade" psykopatens "normala" tillstånd är alltså "Det människor säger och gör kan betyda vad som helst - därför måste jag styra dessa - kontrollera dessa". De är helt enkelt vilse i världen - de "känner ingenting" för någon eller någonting. Ingenting hör ihop, det finns inget förtroende för någon eller någonting, orsak och verkan existerar inte.

Ta hand om er,

Manoredo