fredag 2 oktober 2009

Övergången till psykopatens "bearbetning" av en individ

"Reality is what we take to be true, what we take to be true is what we believe. What we believe is based upon our perceptions. What we perceive depends upon what we look for. What we look for depends on what we think. What we think depends on what we perceive. What we perceive determines what we believe. What we believe determines what we take to be true. What we take to be true is our reality."

David Bohm, filosof och fysiker, UC Berkeley 1977.

Ovanstående text är kanske för vissa lite väl filosofiskt, för andra en sanning och för ytterligare andra kanske en lögn.

Ovanstående text är, enligt min uppfattning, utmärkt för att beskriva ett stort problem för de som utsatts för en psykopat. Texten är vidare, återigen enligt min uppfattning, utmärkt för att beskriva varför det är så svårt för någon som inte varit utsatt för en psykopat att tro en person som varit utsatt för en psykopat.

En person som utsatts (psykiskt) av en psykopat, har fått en insikt om att denna typ av individ existerar. Den uppfattning den drabbade hade innan denna insikt infann sig (angående en enskild individ eller människosyn generellt) togs av denne för given. Den utsatte trodde då på denna uppfattning. Det som skedde genom insikten är att denne tvingades att förstå att denna uppfattning inte var korrekt efter att ha blivit utsatt för en "(stark) känslomässig påverkan" av en annan individ. Alltså:

Du har en viss uppfattning
Du anser att denna uppfattning är sann eftersom du tror på det
Du tror på det för det är det du har sett, hört och upplevt
Det du har sett, hört och upplevt beror på vad du valt att se, höra
Det du valt att se, hört och upplevt beror på hur du tänkt
Det du tänker är det du ser, hör och upplever
Det du ser, hör och upplever avgör vad du tror
Det du tror avgör vad som är sant
Det du tror är sant är din uppfattning

För en drabbad tror jag personligen att det är viktigt att fundera kring vad ovanstående har haft för betydelse, har för betydelse och kommer få för betydelse i framtiden för den drabbades generella människosyn och sin egen självbild. Det som jag tidigare i bloggen (under rubriken tankesätt) beskrev är en lösning på detta problem:

"Lär dig att koppla av och på tankesättet (psykopatens tankesätt) du blivit tvingad att förstå så snabbt som möjligt"

Stanna aldrig kvar för länge i detta tankesätt (psykopatens tankesätt)

Försök att inte förlora tron på att det finns goda människor"


Psykopatens "bearbetning" av en individ.

Det ovan citerade avsnittet utgör en beskrivning av själva förutsättningen för hur den "normaliserade" psykopaten överhuvudtaget kan "bearbeta" en individ.

Innehållet i det citerade avsnittet utgör naturligtvis också förutsättningen för att det jag skriver på bloggen överhuvudtaget ska få någon effekt. Ni som inte drabbats hoppas jag ska kunna få insikt om någonting utan att ha blivit utsatt för en "(stark) känslomässig påverkan" och förstå tillräckligt mycket.

Manoredo