fredag 9 oktober 2009

Problemlösning del 5. En grov förenkling av juristens och myndigheters arbetssätt/ hantera psykopatens provokationer.

Juristerna lär sig under utbildningen ett arbetssätt och "tankesätt" som mycket förenklat kan se ut ungefär så här:

1. Tar fram en akt, ärende, ett juridiskt problem som ska bedömas, och börjar studera innehållet (information, bevis (muntliga/skriftliga), dokumentation osv, men också hur människor som berörs av akten har uppfört sig.).

2. Ärendet ska bedömas enligt gällande rätt (lagar, förarbeten, kommentarer, rättsfall, föreskrifter för respektive myndighet etc) som "samhället" av olika anledningar bedömt ska utgöra grunden för hur man ska och får bete sig i samhället.

3. Ärendet innehåller alltså bara den information som finns i akten. Det som inte finns i akten har därför inget med akten att göra.

4. Informationen i akten läses snabbt igenom för att få en helhet.

5. Informationen i akten delas upp i mindre enheter.

6. Dessa enheter analyseras ett i taget och bedöms av juristen om de har (rättslig) betydelse eller inte. Observera att det är betydelsen för akten och inte för de som påverkas av ärendet som är juridiskt relevant.

7. Enheterna som har (rättslig) betydelse kopplas ihop till en ny helhet. En helhet som inte "egentligen" har med verkligheten att göra.

8. Denna helhet bedöms rättsligt.

9. Ett beslut fattas.

Om juristen är domare - fattas ett beslut.

Om juristen är åklagare - fattas ett beslut.

Om juristen är advokat eller juridiskt ombud - fattas ett beslut hur denne skall gå vidare i ärendet.

Om juristen är handläggare på en myndighet - fattas ett beslut.

Vad jag menar är alltså att det som är och blir juridiskt intressant är vad som hamnar i akten.

"Tankesättet" hos de som utsatts av en psykopat påverkar enligt min uppfattning agerandet hos de som drabbats i synnerligen hög grad, vilket tyvärr påverkar vilken information som hamnar i akten i punkt 1.

1. Psykopaten försöker få den drabbade att själv föra in fel information i akten genom provokation.

2. Psykopaten försöker själv få in så mycket felaktig och provocerande information som möjligt i akten om denne kan påverka detta, antingen själv eller med hjälp av andra, oftast de som inte har insikt.

3. Psykopaten försöker påverka juristen (eller handläggaren) om denne kan påverka denna, antingen själv eller med hjälp av andra, oftast de som inte har insikt.

Det första kan du påverka. Det andra och tredje kan du inte påverka.

Råd: Försök att alltid ha ett neutralt tankesätt när ni har med myndigheter att göra. Både jurister och handläggare på myndigheter tänker i sin yrkesroll mer eller mindre enligt punkterna 1-9 ovan. Uppträd på ett sådant sätt att inte fel information hamnar i akten. Försök att vara så vänlig och saklig som möjligt. Som om du själv skulle vara ombud för någon annan. Prata bara om det som finns i just den akt som det handlar om, och som det sedan kommer fattas beslut om.

När du inte längre har med jurister eller myndigheter att göra kan du återgå till ditt egna tankesätt kring jurister, myndigheter i allmänhet.

Hoppas detta råd blev tillräckligt tydligt.

Ovanstående är med smärre ändringar något jag tidigare skrivit.

OK, kanske några drabbade tänker - låter kanske rimligt, men det löser ju inte punkterna 2.- 3. "Vad ska jag göra då?". "Om psykopaten manipulerar en myndighetsperson eller om psykopaten för in osanna uppgifter i akten hur ska jag göra då?"

Nedan kommer en utveckling av vad detta egentligen innebär i förlängningen. Hoppas att den mekanism som blir följden av ovanstående blir tydlig.

Om myndighetspersonen blivit manipulerad är myndighetspersonen manipulerad.

Du som blivit drabbad vet vad manipulation innebär. Hur har myndighetspersonen blivit manipulerad? Det vet du inte, eller i vart fall kan du inte bevisa det. Gå tillbaka och läs inläggen Psykopatens avsikt/manipuleringsteknikerna del 1.- del 8. Gå tillbaka och läs inläggen Problemlösning del 1.- del 4; läs tankesätt del 1. - del 8. Läs alla andra inlägg här på bloggen igen.

Det psykopaten gör är att provocera dig för att på så sätt få dig att agera i enlighet med de känslor provokationerna ger upphov till. Läs därför inlägget Problemlösning del 1. så många gånger att innehållet i det inlägget inte bara blir logiskt utan även känns logiskt.

Vad ska du göra med de osanna uppgifterna i akten? Kontakta en jurist eller företräd dig själv på det sätt som står i inlägget problemlösning del 1.

Ta hand om er,

Manoredo