torsdag 1 oktober 2009

Psykopatens avsikt del 8. Existerar de båda manipuleringsteknikerna? Varför en så utförlig genomgång av psykopatens avsikt?

Förstår man inte de båda grundläggande manipuleringsteknikerna så existerar inte de båda manipuleringsteknikerna.

Om du inte tror att människor kan använda eller använder de grundläggande manipuleringsteknikerna - reflektera över dessa manipuleringstekniker och fundera på om du aldrig själv har använt dig av teknikerna. Om du har använt dig av dem, har andra använt sig av dem. Om du tror att du inte använt dig av dem, kanske du har har rätt eller kanske har du fel. Om du vet att du aldrig använt dig av dem känner du kanske någon som råkat ut för dem eller använt sig av teknikerna. Om du aldrig har hört talas om dessa grundläggande manipuleringstekniker har du hört dem nu - så nu existerar teknikerna för dig.

Beroende på var i den egoistiska cirkeln du befinner dig använder du de båda grundläggande manipuleringsteknikerna i mindre eller större omfattning. Beroende på var i den egoistiska cirkeln du befinner dig kan du använda dig av de båda grundläggande manipuleringsteknikerna på mer eller mindre ingripande vis för en annan människa. Men, bara till en viss gräns -samvetet säger stopp - här kan jag inte använda några tekniker, här kan jag inte manipulera på detta sätt, det vore fel!!

Människor "känner" var denna gräns finns. Exakt var gränsen går beror på individen och vad individen har för moraliska och etiska uppfattningar och yttre omständigheter. Yttre omständigheter är "måste jag av någon anledning göra detta även att det strider mot mina moraliska och etiska uppfattningar".

Om du nu förstår dessa manipuleringstekniker - i vilken utsträckning tror du att dessa tekniker används? Tror du att vissa människor kan använda sig av dessa manipuleringstekniker utan gränser?

Psykopaten saknar känsloliv (eller flackt, ytligt känsloliv) och empati (kall, bristande empatisk förmåga) och saknar ånger och skuldkänslor. I vilken utsträckning skulle en sådan individ kunna använda sig av de båda manipuleringsteknikerna? Detta är naturligtvis ingen fråga. För en sådan individ finns ingen gräns överhuvudtaget.

Om du är "normal" finns en gräns som du "känner" att du inte kan överskrida. I vissa situationer eller när det gäller vissa "frågor" (moraliska och etiska värderingar) "känns" det fel att använda teknikerna.

Psykopatens avsikt och manipuleringsteknikerna har nu behandlats i många inlägg. Anledningen till att det har behandlats i så många inlägg är att det är här, enligt min uppfattning, ett grundläggande problem finns för de drabbade som måste "bearbeta" det de varit med om.

Manoredo