onsdag 30 september 2009

Psykopatens avsikt del 7. Den grundläggande omvända manipuleringstekniken; sammanfattning av de två grundläggande manipuleringsteknikerna

I inläggen Psykopatens avsikt del. 1-6 tog jag bl a upp den grundläggande manipuleringstekniken.

I detta inlägg och följande inlägg kommer jag ta upp den grundläggande omvända manipuleringstekniken.

Denna teknik innebär återigen att psykopaten inte tar ansvar för varken sina handlingar eller sin avsikt. Den är egentligen bara en omvänd form av den grundläggande manipuleringstekniken.

Den grundläggande manipuleringstekniken = Psykopaten får avsiktligt någon genom en "trolig" lögn att utföra en handling som är den handling psykopaten vill/måste få utförd för att få eller bevara kontrollen över något som denne vill kontrollera.

När det gäller den omvända manipuleringstekniken är det inte psykopaten som vill få sin avsikt utförd, utan någon som ifrågasätter, undrar om händelser som denne tycker "känns" märkliga, alternativt rakt upp och ned ifrågasätter psykopatens avsikt, alternativt uppmärksammat psykopatens grundläggande manipuleringsteknik.

När det gäller den omvända manipuleringstekniken är det viktigt att skilja på vem som på något sätt reagerar på psykopaten, i detta inlägg är det endast det grundläggande som tas upp. A och O är att psykopaten inte ska bli ansvarig utåt för någonting av det som hänt eller händer.

När psykopaten avsiktligt utfört en handling eller avsiktligt genom en lögn fått någon annan att utföra en handling enligt den grundläggande manipuleringstekniken och någonting inte blir som psykopaten tänkt sig det hela, "effekten blir fel" och någon ifrågasätter psykopaten på något sätt, sker något av följande alternativ:

1. Psykopaten gör absolut ingenting, utan fortsätter som om ingenting hänt.

2. Psykopaten skyller "den felaktiga effekten" på den som på något sätt ifrågasätter psykopaten.

3. Psykopaten skyller "den felaktiga effekten" på någon annan och den som på något sätt ifrågasätter psykopaten manipuleras genom "bearbetning".

Punkt 1. behöver knappast förklaras. Det finns inget att förklara.

Punkt 2. innebär att genom direkta eller indirekta hot, charm, manipulation etc vända detta ifrågasättande, undrande tillbaka till den som ifrågasätter eller undrar. Denna del kommer jag som tidigare meddelat att utförligt redogöra för i senare inlägg eftersom detta är primärt för att förstå psykopatens "bearbetning" av enskilda individer, något som är väsentligt för att en "normaliserad" psykopat överhuvudtaget ska kunna "fungera" i samhället.

Punkt 3. innebär att psykopaten genom "en trolig" lögn riktad till den som ifrågasätter får någon annan ansvarig för något denne inte har gjort, alternativt har gjort men genom den grundläggande manipuleringstekniken gjort med ett annat syfte än psykopatens avsikt. Här sker också naturligt en individuell "bearbetning" av den som ifrågasätter. Psykopaten spelar här "offer" för att inte bli ansvarig.

Den omvända manipuleringstekniken= Psykopaten får någon annan ansvarig för psykopatens handlingar eller avsikt (genom användandet av den grundläggande manipuleringstekniken) alternativt psykopaten får den som ifrågasätter att ifrågasätta sig själv, alternativt tystas.

Detta innebär att:

Den grundläggande manipuleringstekniken används för att attackera någon för att få kontroll eller kunna behålla kontrollen av någonting som psykopaten av någon anledning vill ha kontroll över.

Den omvända grundläggande manipuleringstekniken används för att försvara kontrollen av någonting som psykopaten av någon anledning vill behålla kontrollen av.

Observera att dessa båda grundläggande manipuleringstekniker används av psykopaten utan ånger eller skuldkänslor. Psykopaten har inga gränser för hur dessa manipuleringstekniker kan användas.

Desto mer "normaliserad" psykopaten är, desto mer används de båda manipuleringsteknikerna. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer används de föregående manipuleringsteknikerna. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer komplex blir manipuleringsteknikerna. Desto mer "normaliserad" och intelligent psykopaten är, desto svårare är det att uppfatta dessa manipuleringstekniker.

Manoredo