tisdag 8 september 2009

Efter det kritiska initiala skedet

"Att inte låtsas om vad man utsattes för " tror jag är ett negativt tankemönster hos den som drabbats.

Jag personligen tror att det är bättre att genom analys och förståelse för ens eget tankesätt och genom analys av psykopatens beteendemönster möta sina tankar och funderingar, själv eller med hjälp av andra. Alternativt skriva ned vad man vill eller behöva skriva ned, samt läsa om den för alla tragiska psykiska störningen.

Genom detta sätt ser man verkligheten så som det ser ut och risken blir mindre eller snarare obefintlig att man börjar tvivla på sig själv och de slutsatser man dragit angående psykopaten. Risken är stor att om man inte låtsas om vad man utsatts/utsätts för kommer detta tillbaka vid senare tillfällen eftersom det undermedvetna arbetar vidare obemärkt. Alternativt börjar man tvivla på sina egna slutsatser, alternativt går man tillbaka till psykopaten.

Om det finns bevis av något slag, här pratar jag både om rättsligt användbara bevis och bevis för hur illa en person handlat/handlar bör man hela tiden utöka kretsen av människor som får förståelse för den psykiska stöningen och sanningen om en viss person. Därigenom skaffar du dig människor som förstår dig och vad du är utsatt för. Dessa människor ger en drabbad stöd och uppmuntran och förståelse. Genom detta försvåras radikalt psykopatens möjligheter att manipulera dessa människor.

Under förutsättning att den drabbade beter sig på ett vänligt, sakligt och uppriktigt sätt med tankesättet att hjälpa andra och sig själv (alltså inte "vinna generellt" mot psykopaten) är personerna runt psykopaten och runt den drabbade (genom bevis och utökning av kretsen som tar del av bevis) tillräckligt förberedda för att se igenom psykopatens lögner till slut.

Därför är mitt råd till alla att överväg att ta kontakt med tidigare manipulerade personer som psykopaten har använt/använder mot dig, vid sidan av samtliga du känner till (eller tagit reda på genom bakgrundskontroll) har drabbats av psykopaten. Ni kan göra mycket tillsammans och hjälpa och stödja varandra. Om någon av dessa fortfarande är "förlängd arm" till psykopaten kan en drabbad räkna med att informationen du ger kommer psykopaten till del. Se det inte som negativt - använd dig av detta på ett smart sätt. Efter det kritiska initiala skedet kommer du snabbt kunna bedöma vilka som inte kan vara psykopatens "förlängda arm". Ett stort antal som skulle kunna vara det, och ett antal som du vet med dig är det. Det är endast en fördel för den drabbade att ta kontakt även med den senare kategorin människor eftersom psykopaten då förstår att den drabbade tagit kontakt med flera människor. Bara genom detta sätt skapas ett virrvarv av icke-logiska tankar hos psykopaten.

Använd dig av detta verktyg. Genom detta agerande tror psykopaten rimligen en tid att denne återigen har kontroll. Om du vill slå in på en linje att vilseleda psykopaten - lämna ut felaktig information till de du vet är "förlängd arm" genom att bete dig på det sätt du tror att psykopaten tidigare lärt känna dig. Hur du än gör när du tar kontakt med tidigare personer som varit/är psykopatens förlängda arm får du reda på något - du får information. Våga gå i några av psykopatens fällor om du ser att det ligger i ditt intresse och inte direkt skadar dig. Se vad som händer och följer av att du lämnar ut viss information.

Detta innebär att du agerar i två parallella spår - ett som är enligt den tidigare "kartläggningen" av dig och en som inte är enligt den tidigare "kartläggningen". Fundera över denna möjlighet och vad detta skulle kunna innebära för din egen situation. Så länge du är medveten om att du agerar i två parallella spår och kan sära på dessa förändrar du inte din personlighet, utan snarare kompletterar din personlighet för att möta den verklighet som du hamnat i.

På detta sätt kan en drabbad vända på psykopatens manipulationer så att psykopaten inte längre kan förstå vad som pågår. En drabbad använder sig av det mänskliga i andra människor och i sig själv, vilket inte en psykopat kan förstå. Andra i psykopatens närhet kommer i och med detta förstå mer och mer att någonting är fel med psykopaten och dennes lögner blir tydligare och fler.

Med de parallella spåren menar jag inte att en drabbad ska få dubbelpersonlighet, inte heller byta mask. Du använder din mänskliga sida och dina möjligheter att göra avsteg från ett visst tankesätt. En människa där förnuftet och känslor samverkar och kompletterar varandra har möjligheten att använda olika tankesätt på olika situationer. Till skillnad från en psykopat som har samma tankesätt hela tiden och byter mask eller identitet istället för tankesätt. Om du gör detta på ett medvetet sätt bör inte detta stå i strid med dina etiska- och moraliska överväganden. Då du är medveten om att du i vissa situationer gör avsteg från dina principiella grundvärderingar på en specifik individ, i detta fall psykopaten, som tvingar dig till detta, förändras inte dina inneboende egenskaper coh du kan använda detta för att kunna leva ditt nya liv - fri från psykopaten.

Enligt min uppfattning byter en psykopat mask så många gånger och gör så många "mänskliga misstag", som psykopaten inte förstår, att det till slut en psykopat gör och säger kommer så långt ifrån varandra att inte ens en människa utan insikt börjar förstå att något är fel med en viss person. Vad som händer i detta läge är att psykopaten måste byta omgivning alternativt att alla människor runt psykopaten successivt, en efter en försvinner från psykopaten. Psykopaten "gör sig av" med människor som kan innebära ett hot mot det denne vill kontrollera.

Inlägget "Det kritiska initiala skedet när du fått insikt om vad du utsatts för" skrev jag av den anledningen att vid detta tillfälle är det mycket lätt att begå misstag om man inte har kontroll över sig själv. Om man har kontroll över sig själv - infinner sig inte detta kritiska initiala skede. Om man hamnar i det kritiska initiala skedet tror jag det är viktigt att läsa så mycket om störningen att du:

1. Inte tvekar att det handlar om en psykopat.

2. Inte för in fel information i diverse juridiska "akter". (När du har med myndigheter att göra.)

3. Inte går in i psykopatens initiala fällor.

4. Inte "stänga igen dörrar" som blir svåra att öppna vid ett senare tillfälle.

När det initiala skedet är passerat, har psykopaten rimligen använt de uppenbara människorna som denne kan manipulera. Dessa uppenbara människorna är de som psykopaten tror kan skada en drabbad mest och lättast.

Jag personligen tror på två principer i detta läge:

1. Psykopaten är energimedveten. Det som är lättast att göra gör psykopaten. Det som kräver arbete görs inte.

2. Psykopaten agerar först mot en drabbad som tagit sig ur psykopatens kontrollsfär och agerar där psykopaten tror det tar mest på den drabbade enligt psykopatens "kartläggning" av den drabbade.

Detta innebär, enligt min uppfattning, att när det initiala skedet är över, har psykopaten använt sina "starkaste" kort att manipulera dig och andra för att försöka få dig att begå "misstag".

Det skede som följer efter det kritiska intiala skedet är en helt annan sak. I detta skede har psykopatens möjligheter inskränkts. Psykopatens "kartläggning" är missvisande och den drabbade har haft möjligheten att få tillbaka ett tankesätt som är dennes egna.

Oberoende av vem psykopaten är, vem den drabbade är och övriga förutsättningar och verktyg som den drabbade har finns det mängder av alternativ för den drabbade att välja på. Det som är positivt för den drabbade är att denne har förmågan att förstå människor. Detta är den drabbades styrka.

Tro på er själva ni som drabbats!!

Manoredo