måndag 21 september 2009

Tankesätt del 8. Att bli trodd?

Föregående inlägg handlade om svårigheterna som finns för att inte bli trodd. Dessa svårigheter måste överbryggas för att du skall kunna berätta något överhuvudtaget om dina erfarenheter och dina upplevelser.

Det mest grundläggande gäller naturligtvis: Tala aldrig om att du utsätts/utsatts för en psykopat!!!

Generellt:

De enda som förstår vad du säger är de som själva har drabbats eller upplever att de drabbats. Det gäller naturligtvis inte om du bara säger "X betedde sig som en jävla psykopat". Detta förstå omgivningen eftersom du då använder psykopat som en beteckning för en omöjlig person att ha att göra med.

Vad jag menar är att du inte på allvar säger att "Jag har varit utsatt/utsätts för en psykopat" och tro att den andre kommer att förstå vad du säger.

Vad du bör göra är att säga något i stil med "att person X har uppträtt och agerat på ett sätt som du har svårt att förklara men att du inte har något förtroende för denne längre. Att du tyvärr inte längre kan lita på det X säger och gör".

Den som du pratar med kommer förstå att denna person X är en person som i vart fall, enligt din uppfattning, agerat på ett allvarligt negativt sätt mot dig. Du har redogjort för att om du skulle förklara skulle detta kanske låta konstigt alternativt att du vet inte riktigt hur du ska förklara det. Du har markerat mot den du talar med att du inte längre kan lita på det X säger och gör, vilket leder till att den du talar med blir mer vaksam mot X alternativt blir intresserad av dina upplevelser.

När någon undrar vad som hänt/händer och dina upplevelser kring X, kan det vara bra att säga "att du sparar allt som X skickar/skickat och att allt detta kan vara bra att spara".

Genom ovanstående har du förmedlat mycket av "din känsla" för X.

Som du märker är ovanstående relativt neutralt förmedlat. Jag personligen tror att det är viktigt att rent generellt göra på detta sätt. Anledningen är att det inte går att förmedla på något annat sätt utan att hamna i några av de "mänskliga tanksätten som är beskrivna i tankesätt del 6 och 7.

Detta neutrala förmedlande bör, enligt min uppfattning, användas mot myndigheter om dessa på något sätt blir inkopplade, i vart fall inledningsvis. Likaså mot ytligt bekanta.

När det gäller de närmaste är det omöjligt att inte berätta mer än ovanstående och därför tas detta upp i senare inlägg.

Börja med att förklara det på ovannämnda sätt. Och ta därefter upp saker som är möjliga för den andre att uppfatta.

Manoredo