torsdag 10 september 2009

Tankesätt del 2./psykopatens manipulationer del 2.

Förra inlägget behandlade "Vad som är etiskt- och moraliskt rätt och fel" och hur en "normal" människas tankesätt påverkas av detta i sina tankebanor och att psykopatens "tankesätt" inte begränsas överhuvudtaget av sådana frågor.

Detta inlägg handlar om något som är primärt - psykopatens manipulationer.

Psykopatens manipulationer kan ibland verka så främmande för gemene man att det är omöjligt att verkligheten skulle kunna förhålla sig på ett sådant sätt. Det är detta en drabbad ibland eller ofta rimligen får svårt att förmedla, vare sig det är för vänner, släkt, partner, arbetskamrater, myndigheter osv.

"Om ingen skulle tro mig vad finns det då för anledning att försöka förklara; tänker säkert många av de drabbade. "

Beskrivningen av vad som hänt och vad psykopaten gjort/gör blir svårt att förmedla och beskriva för någon, utan att du själv framstår som paranoid. Detta är naturligtvis ett av syftena från psykopatens sida. Om den som är föremål för psykopaten framstår som psykiskt sjuk blir det naturligtvis lättare för psykopaten att framstå som normal och kontrollen kan bibehållas.

Om psykopaten anonymt eller med annat namn använder sig av subtila kränkningar, subtila hot, skickar SMS, brev, E-mail, telefonsamtal, lämnar information på internet- sidor som är skräddarsydda för att en viss person skall känna sig iakttagen, förföljd osv måste den drabbade hålla sina tankar i styr. Detta går att göra - tro mig. Kräver det mycket av den drabbade - ja, till en början. Blir du starkare av det - Ja.

Vad är det som gör att just en sådan situation eller händelse blir svår att förklara. Anledningen är naturligtvis att du är den ende som kan sätta ihop information och händelser med varandra. Ingen annan kan detta eftersom de är skräddarsydda mot just dig och det är endast du som skall förstå.

För de som inte har varit med om detta anser säkert att beskrivningen ovan stämmer överens med innebörden av begreppet paranoid. Det är ju en subjektiv uppfattning där information och händelser kopplas ihop med varandra och som ingen annan uppfattar på samma sätt.

Skillnaden här är att den subjektiva uppfattningen kan förklaras genom att iscensätta situationer som psykopaten uttnyttjar för att subtilt kränka, subtilt hota dig. Information och händelser kan beskrivas i förväg och förutses av den drabbade. Den drabbade har möjlighet att till andra i sin omgivning förklara vad som troligen händer i vissa situationer eller av vissa ageranden från den drabbades sida. När sedan något inträffar som en följd av detta agerande och som inte är "normalt" och inte ska hända och som överensstämmer med det den drabbade i förväg trott och förmedlat skulle hända, kan omgivningen börja förstå.

Till detta återkommer jag i senare inlägg. Eftersom detta är mycket viktigt för den drabbades omgivning att förstå.

Vad jag skall göra nedan är att diskutera hur denna typ av manipulationer i praktiken går till fast ur en annan synvinkel.

Jag börjar via begreppet "internskämt". För er som känner till begreppet "internskämt" vet att ett "internskämt" är ett skämt som endast en viss grupp, ett visst antal individer förstår. Skämtet kan endast förstås av dessa och ingen annan. Det som gör att "internskämtet" går hem och överhuvudtaget kan uppfattas som ett skämt är att alla i gruppen har en viss (gemensam) information, delar en viss upplevelse, delar ett visst tankesätt om någonting som det skämtas om.

Tänk dig in i situationen att en grupp endast består av två individer, du och en annan individ. Ni kan säga saker till varandra som för någon utomstående är rent nonsens, men som för båda individerna är fullt begripligt och verkligt.

Tänk dig nu in i situationen att den andre individen inte vill dig väl, men det är bara du som uppfattar detta. Hur skulle du försöka förklara för någon utomstående att den andra individen inte vill dig väl?

I detta läge säger eller tänker nog de flesta:

"I den situationen är det väl bara att markera mot den andra individen att upphöra med det denna håller på med. Vad är problemet? Om denna individ inte upphör är det väl bara att markera igen och denna gång göra klart att detta görs för sista gången. Om den andre inte upphör så avsäger man sig vänskapen eller vad det nu kan vara."

Tänk dig nu in i situationen att den som inte vill dig väl agerar i enlighet med det jag skrev tidigare under psykopatens manipulationer del. 1. Hur skulle du göra då?

forts. följer,

Ta hand om er

Manoredo