måndag 7 september 2009

Angående Wikipedias beskrivning av psykopati del.2

I ett tidigare inlägg beskrev jag de synpunkter jag hade på Wikipedias beskrivning av psykopaten.

Både den första och andra synpunkten behöver kanske förtydligas ytterligare för att förstå vad jag är ute efter. Här tar jag upp den första synpunkten.

1. Om du tror att psykopaten har ett liknande känsloliv som en "normal" människa, utgår du från detta och baserar alla funderingar, handlingsalternativ, ageranden efter detta.

2. Om du tror att psykopaten inte har ett liknande känsloliv som en "normal" människa men inte vet vad som skiljer dessa åt blir det svårt. Du har ingenting att grunda dina funderingar på och du har heller ingen aning om hur du ska eller bör agera gentemot psykopaten.

3. Om du "applicerar" vissa av dina egna känslor på psykopaten så att dessa känslor blir en del av psykopatens känsloliv, agerar du utifrån detta.

4. Om du tror att psykopaten inte har ett känsloliv alls eller ett känsloliv som inte går att förstå, agerar du utifrån detta.

Beroende på vad du tror och anser om psykopatens känsloliv agerar du alltså utifrån denna din ståndpunkt. Vad du anser sätter sin prägel på ditt "tankesätt" kring psykopaten, dina handlingsalternativ och naturligtvis hur du sedan agerar gentemot psykopaten.

"Du måste frikoppla dig från allt mänskligt tänkande".

Det finns kanske för vissa drabbade ett psykologiskt problem att förstå denna besynnerliga uppmaning, som vissa drabbade använder.

"Att frikoppla sig från allt mänskligt tänkande" betyder enligt min uppfattning att det sista alternativet är det du skall välja, förstå och tro på - "psykopaten har inte ett känsloliv alls eller ett känsloliv som inte går att förstå". Om detta är vetenskapligt bevisat eller inte har ingen större betydelse eftersom det nu gäller dig och ditt liv och hur du bör förhålla dig gentemot en person du tror skulle kunna vara en psykopat.

Om vi överför vissa av våra egna känslor på psykopaten, punkterna 1. - 3. ovan, för att försöka förstå psykopatens ageranden och handlingar utifrån ett förnuftsmässigt och känslomässigt perspektiv kommer detta tyvärr att leda fel. Risken är stor att den drabbade väljer ett handlingsalternativ som baserar sig på att psykopaten "känslomässigt" och "förnuftsmässigt" ska eller bör besluta sig för att agera (respons) på ett visst sätt i en viss situation för det är mänskligt att göra så.

Detta resonemang förutsätter naturligtvis att man utgår från att de flesta val vi gör baserar sig på känslor i kombination med förnuftet. De som inte tror på detta, eller inte vill tro på detta, tycker nog att mycket av det jag skriver här på bloggen är rent nonsens.

Hursomhelst, och missförstå mig inte nu, alla människor är naturligtvis olika och naturligtvis finns det grader av empatistörningen. Alla människor är olika och unika på sitt sätt. Vad som är viktigt att komma ihåg när man läser denna blogg är att syftet är att hjälpa de som drabbats av en annan individ som uppvisar psykopatiska drag.

Min uppfattning är att en drabbad som påverkas av någon som befinner sig i centrum eller nära centrum av den egoistiska cirkeln och som börjar fundera hur en psykopat känner, upplever händelser, kan begå ett stort antal "tankefel" och agera helt fel gentemot psykopaten och som bara förvärrar situationen.

Här gäller det naturligtvis att kunna bedöma om någon kan vara psykopat, narcissist, har någon annan personlighetsstörning, egoist, helt "normal" människa men som låter "normala" negativa känslor påverka dennes beteende som svartsjuka, avundsjuka, stolthet, rädsla osv, och det kan ju oftast bara den som är utsatt själv avgöra. Jag menar inte att detta är lätt att avgöra. Det du däremot kan bedöma själv är om denna person vill dig väl eller inte, om du mår bra i dennes närhet.

Manoredo