söndag 27 september 2009

Psykopatens avsikt del 5.

Jag fortsätter där jag avslutade förra inlägget.

Psykopaten tar alltså aldrig ansvar för sin avsikt. Med "troliga lögner" får denne andra att agera i enlighet med psykopatens avsikt.

Desto mer "normaliserad" psykopaten är, desto mer används den föregående beskrivna manipuleringstekniken. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer används den föregående beskrivna manipuleringstekniken. Desto mer intelligent den "normaliserade" psykopaten är, desto mer komplex blir manipuleringstekniken. Desto mer "normaliserad" och intelligent psykopaten är, desto svårare är det i efterhand för en som drabbats "förstå" vad som överhuvudtaget hände eller hänt.

Observera att jag inte med föregående fyra inlägg menar att psykopaten är utan ansvar. Det jag avser är att denna manipuleringsteknik innebär svårigheter att få psykopaten ansvarig för något denne gjort via rättssystemet. De eventuella "fel" psykopaten gjort är därför ofta endast utåt sett att denne har utnyttjat andra människor.

Återigen, psykopaten är inte utan ansvar, det som utgör svårigheterna är att kunna bevisa detta ansvar. I egentlig mening är psykopatens manipuleringsteknik ovan i kombination med dennes avsikt ett "än mindre mänskligt godkänt beteende" i samhället än om denne hade utfört en handling eller agerat själv.

Återigen, psykopaten är inte utan ansvar. Ansvaret ligger helt på psykopaten.

De som drabbats av en psykopat i en grupp, organisation, verksamhet, men framförallt i ett förhållande och försöker få ordning på sina tankar och känslor hamnar som jag hoppas att alla börjar förstå i en situation som är svårförklarlig. Den är svår och i vissa fall omöjlig att förklara utåt mot samhället, och den är svår att "bearbeta" inåt.

Det som är svårt att "bearbeta" inåt utgör i praktiken samma problem som gör att det är svårt eller omöjligt att förklara utåt mot samhället.

Det jag ville göra med dessa 5 inlägg om psykopatens avsikt del.1- del. 5 är att få alla drabbade att inse, och verkligen förstå och känna, att psykopaten är ansvarig för sin avsikt och alla handlingar som följer av denna avsikt, oavsett om det är psykopaten som handlar/agerar eller om det är någon annan. Det gäller inte endast dennes handlingar utan även alla handlingar/ageranden som andra utför åt psykopaten.

När en drabbad börjar fundera i banorna kring om psykopaten är medveten eller omedveten om vad denne gör eller gjort, kommer den drabbade oundvikligen hamna i ett resonemang som kan bli förödande. Det var detta jag började beskriva i inlägget "Angående Wikipedias beskrivning av psykopati" den 30 Augusti. Jag skrev angående detta följande:

" Den sista meningen "Psykopaten förstår helt enkelt inte att han skadar andra känslomässigt". Är detta möjligt? Enligt min uppfattning nej. Detta skulle betyda att denne inte förstår känslor, en uppfattning jag delar under förutsättning att vi menar att denne inte direkt har erfarenhet av dessa känslor och därför inte förstår dem. Slutsatsen förutsätter dock att denne inte vet att andra har känslor, en uppfattning jag definitivt inte delar. Det är andras "känslor" denne utnyttjar.

Att denne inte förstår att denne skadar andra känslomässigt är också en fara om man menar att denne inte avsiktligt skadar andra känslomässigt. En som drabbats av en psykopat psykiskt, fått insikt om att någonting är allvarligt "fel" med en individ och söker information om psykopater och hittar detta parti som beskrivning finns en risk för att den drabbade börjar fundera i banorna att psykopaten inte skulle veta vad denne gör. Detta medför för det första att man inte gör psykopaten ansvarig för det denne gör. För det andra att det går att ändra psykopatens beteende eftersom anledning är att denne inte förstår."

Manoredo