lördag 12 september 2009

Tankesätt del 4.

I föregående inlägg beskrev jag min uppfattning angående med vilket tankesätt den drabbade bör ha om denne väljer att agera mot psykopaten/psykopater.

Där skrev jag att det är viktigt att lära sig att "koppla av och på psykopatens tankesätt, aldrig agera med detta tankesätt och att se till att motparten hela tiden är psykopatet och ingen annan".

För att ni skall förstå vad jag avser tänker jag beskriva utförligare vad jag menar med detta här men framförallt i senare inlägg när vi kommer in på en mer detaljerad beskrivning av olika situationer.

Att "koppla av och på psykopatens tanksätt" betyder att du går in i psykopatens tankesätt under en kort tid, och är medveten om att du tänker på detta sätt under denna tid. Identifierar vad psykopaten kan tänkas göra i en given situation, antingen iscensatt av dig, eller av psykopaten. Detta innebär att koppla bort alla moraliska och etiska ställningstaganden och endast fokusera på vilket resultat psykopaten vill nå, eller vilken reaktion psykopaten rimligen vill ha från dig, om det är denne som iscensatt situationen. Ge psykopaten inte någon reaktion överhuvudtaget. Om det är du som iscensatt en situation, se effekten och följden från psykopaten. Studera denna effekt noggrannt och lägg märke till att denna effekt inte är och "känns" "normal". Det är dessa iscensatta situationer och dess "onormala effekter" som du kan använda som "bevis", antingen rättsliga bevis alternativt "bevis" för att förklara för omgivningen.

I praktiken innebär detta att när du "går in i psykopatens tankesätt" ser du vad psykopaten skulle kunna göra, eftersom du tar bort alla moraliska och etiska ställningstaganden. När du gör detta, "känn" hur du själv påverkas av dessa tankar så att du inte börjar tycka att dessa handlingar verkar rimliga att vidta själv. Gå snabbt ur tankesättet när du har identifierat det du vill identifiera.

"Aldrig agera med detta tankesätt". Det betyder att om du börjar agera med detta tankesätt är du inte "bättre" än psykopaten, och du kommer lida av detta tankesätt. Du hamnar i punkt 4 i föregående inlägg. Ett alternativ som oundvikligen inte leder dit du vill. Jag hoppas att anledningen till detta är klart för alla som "vill ge igen". Om du väljer att agera med detta tankesätt har du gått över på ett område som är psykopatens spelplan och som du inte behärskar. Detta spel har denne spelat under hela sitt liv och detta spel förutsätter att du inte påverkas av känslor. Det är ett omöjligt spel att spela för en "normal" människa.

"Se till att motparten alltid är psykopaten och ingen annan". Detta innebär att eftersom psykopaten manipulerar andra att utföra psykopatens handlingar är det viktigt att hålla fokus på vem det är som står bakom manipulationerna/handlingarna. Den som utför handlingar har oftast inte psykopatens syfte med handlingarna utan har manipulerats att tro på ett annat syfte. Till dessa är det inte i det läget rimligt att gå in i en diskussion eftersom den som utför handlingen har blivit manipulerad att tro på en "sanning" och syftet med handlingen kan vara helt rimlig, "den troliga lögnen" från psykopaten är trolig för denna individ. När andra utför handlingar mot dig och som du av sitt sammanhang förstår beror på psykopatens manipulationer, bete dig vänligt, sakligt och bestämt utan att försöka förklara hur denna handling uppfattas av dig. I ett annat skede och om tillfället är rätt och du bedömer att personen kan förstå vad du utsatts för/utsätts för kan du förklara hur dennes handling uppfattades.

Ta hand om er alla som drabbats,

Manoredo