onsdag 23 september 2009

Indelningen av omgivningen/ psykopaten ser allt i distinktiva fristående bitar!

I tidigare inlägg skrev jag om att psykopaten delar in omgivningen i olika distinkta delar.

Detta inlägg behandlar detta område mer specifikt.

Dessa distinkta delar handlar inte endast om "områden" exempelvis familjen, arbetsplatsen, grannskapet osv. Utan bör snarare ses i ljuset av det sätt psykopaten har lärt sig att manipulera sin omgivningen. Det är kanske lättast att förstå om man börjar på följande sätt:

En psykopat "känner inte för någon". Avsaknaden av empati (kall/bristande empatisk förmåga) och avsaknaden av ett känsloliv (eller flackt, ytligt känsloliv) gör det omöjligt för denne att känna samhörighet med någon.

För att någon annan skall kunna "känna" samhörighet med psykopaten, måste denna någon "känna" något starkt själv, dvs egna känslor - "Desto starkare känsla/känslor hos en själv, desto större tolkning av det som förmedlas ( se. tidigare inlägg: Reaktioner och signaler)". Detta är en förutsättning för att kunna manipulera på det sätt psykopaten manipulerar enligt min uppfattning.

För att psykopaten skall kunna få denna effekt måste denne se allt och alla i distinktiva fristående bitar som inte hör ihop på något sätt. Enligt min uppfattning är det av de drabbade upplevda kontrollbehovet hos psykopaten en effekt av detta "tankesätt" hos psykopaten.

Detta innebär alltså att indelningen av omgivningen, enligt min uppfattning, sker på individnivå när det gäller de som psykopaten kan använda/vill/måste använda för att nå kontroll, och på gruppnivå/områdesnivå när ingen i gruppen eller i området är intressant för psykopaten för att uppnå den kontroll denne vill ha. De som denne kan/vill/måste använda för att få kontroll på bearbetar denne. Observera individuellt. Denna individ ska psykopaten kunna veta tillräckligt mycket om för att på ett effektivt sätt kunna styra.

Individerna som psykopaten individuellt har manipulerat (alltså enligt psykopaten: De distinktiva fristående bitarna) får inte kommunicera med varandra angående vad de själva upplever/upplevt, agerat, hjälpt psykopaten med osv.

Om individerna som av psykopaten individuellt har bearbetat skulle vara öppna och direkta och ärliga mot varandra skulle psykopatens manipulationer inte fungera. Detta upplever inte den enskilda individen i psykopatens omgivning särskilt ofta men vad jag tror är att detta händer hela tiden i psykopatens "tankevärld".

Återigen beror agerandet hos de individuellt bearbetade individerna på hur de av psykopaten har bearbetats, alltså rent psykologiska faktorer. Återkommer till detta.

Om detta sker måste psykopaten återställa kontrollen av vad det nu är denne vill ha kontroll över, och avgöra om denne måste släppa en viss sorts kontroll (observera inte släppa kontrollen helt) av någon av individerna/ ändra "spelet" mot någon av individerna. Individerna måste hållas isär för att säkerställa att detta inte upprepar sig.

Manoredo