tisdag 1 september 2009

Juridiken 1. Strukturen på denna blogg/ kategorier/grundläggande frågor

En jurist/advokat i ombudsrollen är skyldig att vara lojal med sin klient, och att enbart verka för dennes bästa. Det finns ett stort antal spelregler för att göra detta på och det kommer jag att ta upp i senare inlägg.

Det mest grundläggande är att avgöra sin klients position utifrån gällande rätt. Helt enkelt, ser det bra ut eller ser det mindre bra ut? Hur är utsikterna att vinna ett mål eller en förhandling eller någonting som klienten vill ha juridisk hjälp med att uppnå eller förhindra att någon annan uppnår på bekostnad av klienten.

På samma sätt måste en drabbad av en psykopat, enligt min uppfattning, förstå och värdera utsikterna att få upprättelse gentemot den individ som under längre tid psykiskt, fysiskt och/eller ekonomiskt skadat en. Detta är primärt. Är det en krasst synsätt - mycket! Men det är så det ser ut. Det är så den "objektiva" krassa verkligheten ser ut.

Hur avgör en jurist sin klients position utifrån gällande rätt?

Man måste föra in vad som hänt, in i en konstgjord verklighet som kan betecknas den juridiska verkligheten.

Den juridiska verkligheten består av ett stort antal rättsregler, förarbeten och domar och vad experter på just det juridiska området bedömer vara det sätt på vilket rättsreglerna och domarna och förarbetena skall tolkas. Denna tolkning sker mot bakgrund av erfarenhet inom rättsområdet, rättsuppfattning (uppfattning om vad som är rätt och fel och vad syftet med reglerna osv är till för att behandla) och förståelse för juridikens regler i stort och sitt sammanhang. Myndigheter styrs av detta tankesätt. Det är juristerna som styr denna juridiska verklighet.

De juridiska reglerna är enkelt uttryck baserade på följande tankemönster.

Om personen X gör Y mot person Z vidtas åtgärder mot person X. Y är ett felaktigt beteende/handling som är straffbart och som måste passa in i den juridiska verkligheten.

När en drabbad av en psykopat försöker göra gällande något mot psykopaten måste psykopaten ha gjort något som bedöms som ett felaktigt beteende/handling och straffbart och som tillhör denna juridiska verklighet. Detta beteende eller denna handling måste kunna bevisas. Beteendet eller handlingen kallar jag nedan för "fel".

Här finns ett antal olika kategorier:

1. Psykopaten gör något mot den drabbade som inte är en handling eller ett agerande som är möjligt att göra gällande som ett "fel". Men som trots detta är och känns som ett felaktigt mänskligt beteende. Det är ett fel men tillhör inte den juridiska verkligheten och är därför inget "fel".

2. Psykopaten gör något mot den drabbade som är en handling eller ett agerande som är möjligt att göra gällande som ett "fel", men det saknas bevis.

3. Psykopaten gör något mot den drabbade som är en handling eller ett agerande som är möjligt att göra gällande som ett "fel" och det finns bevis.

4. Psykopaten får någon annan (genom manipulation) att göra något mot den drabbade.
4a. det finns bevis
4b. det finns inte bevis

5.Psykopaten får någon annan (utan manipulation), där denne andre har en avsikt att göra något mot den drabbade.
5a. det finns bevis
5b. det finns inte bevis

Jag förstår om vissa tycker det är onödigt att jag ställer upp dessa olika kategorier och gör allt kliniskt rent och objektivt. Detta gör jag med ett syfte. Syftet är att gå igenom dessa olika kategorier en i taget. Eftersom de olika kategorierna har olika problematik. De olika kategorierna innebär för den drabbade även olika psykologiska aspekter.


Ta hand om er alla som drabbats,

Manoredo