tisdag 22 september 2009

Ett råd: Håll dig till ett ämne när du talar med psykopaten!

I tidigare inlägg "De tjugo frågeområdena i Hares psykopatichecklista/normaliserande beteende"skrev jag att jag senare skulle ta upp punkterna 1.- 3. eftersom dessa punkter kan te sig märkliga i sitt sammanhang.

I detta inlägg tar jag upp punkten 1. Talför/ytlig charmig.

En person som läser om psykopater gör det för att få en förklaring till något som "känns" märkligt med en viss person. Personen som läser försöker att förstå vad det kan vara. Personen "känner" att en annan person agerar konstigt och befarar att denna persons påverkan är det som "känns", och söker få en förklaring till detta, och stöd för att veta vad denne ska göra.

Oundvikligen stöter en sådan person på psykopatichecklistan och hamnar i punkt 1.

Tankegångarna kanske går på något av dessa sätt:

1. "Det stämmer precis. Den person som jag undrar över pratar hela tiden och denne är duktig på det. Känns som denne kan styra samtalet åt vilket håll som helst och kan prata om vad som helst, "Personen känns liksom intelligent på något sätt. Det "känns" som om denna person hela tiden är uppmärksam på vad som händer när denne pratar. Om någon annan säger något verkar det som att denne är nästan för engagerad och säger saker som är "helt rätt" i sitt sammanhang. Nästan "för rätt"."

2. "Det stämmer precis. Den person som jag undrar över pratar hela tiden, om det denne säger är speciellt smart vet jag inte, det känns mer som denne gillar att snacka för snackandets skull. Det är som om denne inte bryr sig speciellt mycket om vad de andra pratar om. Det är som om det är en monolog av något slag. Jag tror inte att andra som lyssnar tycker att det låter speciellt intelligent. Men genom att prata hela tiden styr denne ju vad som sägs, nästan som om denne kväver ett samtal. "Personen känns inte intelligent, men pratar hur mycket som helst. Det som händer är att omgivningen inte "orkar" bry sig om vad som sägs och blir tysta, ifrågasätter inte vad som sägs överhuvudtaget", svårt att beskriva på något annat sätt".

3. "Det stämmer precis. Personen är ruskigt charmig och kan prata om allting. Det är konstigt för det känns falskt på något sätt. Vad jag menar är att i en grupp är det som om personen byter samtalsämne hela tiden utan att någon tycker det är konstigt.

4. "Det stämmer ju inte alls. Jag uppfattar inte personen som talför det minsta. Denna person sitter mest och tittar på och lyssnar på vad de säger och ibland säger han något. Visst det som sägs är ju klart och tydligt och det är nästan som det bara är en fråga, eller ett påstående för att liksom se vad som händer med samtalet i och med detta. "

5. "Det stämmer ju inte alls. Denna person är väl som vanligt folk mest".

Enligt min uppfattning är denna punkt väldigt svårt att göra sig en uppfattning om. Anledningarna är många. Naturligtvis beror det på att den person du undrar över kanske beter sig på fullständigt olika sätt beroende på vilket sammanhang denne befinner sig i. "Talför/ytlig charmig" kan du tolka på vilket sätt du vill och det är svårt att avgöra om vilken av punkterna ovan tillhör kategorin "Talför/ytlig charmig.

Istället för att fundera mer på punkt 1. i Hares checklista är mitt råd följande:

När du pratar med den person som du tycker "känns" fel på något sätt. Ta upp ett ämne du vet att denne säger sig vara mycket intresserad av och som även du är lite intresserad av. Lyssna uppmärksamt på vad denne säger och studera medvetet dennes kroppsspråk under tiden. Visa så få reaktioner som möjligt genom att behärskat behålla samma ansiktsuttryck - ett intresserat uttryck. Detta uppnår du genom att du är mycket koncentrerad på det som sägs så det behöver du inte "förställa dig" på något sätt eller träna på. Det är alltså den andre som ska prata om sitt intresse!! och du som vill lära dig mer om detta intresse.

Det är inte du som ska svara på frågor! Det är inte du som ska leda samtalet! Du ska naturligtvis inte vägra att svara på frågor, men så fort du ser en möjlighet låt den andra prata. Det blir en dialog där den som har sagt att den har ett stort intresse pratar mer än den som lyssnar. Håll dig till ett område! Om denne säger att det är något specifikt som är extra intressant inom detta område desto bättre - prata om detta specifika så länge som möjligt. Du kommer märka om detta specifika verkligen är något denne tycker är intressant eller inte. Låt den andre inte "sväva över för stora områden". Håll dig till ett ämne!! Om ett annat ämne kommer upp, gå så snabbt som möjligt tillbaka till det ämne som du vill prata om.

Fundera kring hur du själv fungerar när du pratar om något som du är intresserad av. Du kan prata länge och mycket om detta, eller hur? Det är nästan som om du vill få de som lyssnar att förstå hur fantastiskt det du är intresserad av är och du vill få dem att också bli intresserade.

Testa ovanstående och se vad som händer.

Manoredo