fredag 11 september 2009

Tankesätt del 3./ psykopatens manipulationer del 3.

fortsättning från föregående inlägg.

Hur skulle du göra då?

Det är här de flesta som drabbas av en psykopat hamnar - "Hur ska jag göra nu?"

Jag har inga svar på hur en drabbad ska eller bör bete sig. Det beror på så många olika faktorer. Hur den drabbade ser på sin framtid är naturligtvis en högst relevant fråga. Vad är det den drabbade vill.

Det enda jag med säkerhet kan säga är att så länge en psykopat av någon anledning vill påverka dig kan denne göra detta. Detsamma gäller dig själv. Så länge du vill påverka psykopaten kan du göra detta.

Enligt min uppfattning skulle en drabbad kunna stanna kvar i tanken att "ge igen" (få upprättelse) på psykopaten hela livet, göra det så svårt som möjligt för psykopaten. Frågan är bara - vem är det som vinner eller förlorar på det? Svaret är enkelt: Det är du som förlorar på detta, inte psykopaten.

En drabbad som utsatts psykiskt av en psykopat och som kommit loss, kan tänka på samma sätt som en psykopat. Den drabbade har kunskapen om psykopatens "tankesätt". Frågan är bara vad den drabbade gör med denna kunskap. Här finns det naturligtvis ett stort antal svar som kanske kan sammanfattas i nedanstående 5 punkter.

1. En individ som "känner" att den måste agera mot psykopaten gör detta.
2. En individ som "känner" att den måste agera mot psykopater i allmänhet gör detta.
3. En individ som "känner" att den måste hjälpa andra människor gör detta.
4. En individ som "känner" att den kan använda psykopatens "tankesätt" för att nå tidigare omöjliga mål - gör detta.
5. En individ som "känner" att det inte finns någon anledning att ägna mer tid åt psykopater- fortsätter sitt liv i ett helt annat spår.

Jag tror, och det är min högst individuella uppfattning att någon av punkter 1. - 3. och 5 väljs.

Ett problem är att punkterna 1. och 2. ofta kan leda till att fokus övergår till orättvisor i samhället i stort, framförallt mot myndigheter och rättsapparaten. Att det blir så är heller i sig inte konstigt. Om du attackerar psykopaten eller psykopater i stort kommer oundvikligen psykopaten eller psykopaterna att "ge igen" och manipulera myndigheter och rättsapparaten. Detta i sin tur leder till att du måste agera gentemot myndigheter och rättsapparaten för att få upprättelse. I juridiska termer - du byter motpart i processen.

Vad är det då jag menar med detta inlägg? Att du skall lägga dig platt och ignorera vad du känner och att de som "känner" enligt punkterna 1. - 2. har fel och är chanslösa? Inte alls. Det jag avser är att om någon av punkterna 1. och 2. väljs är det viktigt att lära sig att "koppla av och på psykopatens tanksätt", aldrig agera med detta tankesätt och att se till att motparten hela tiden är psykopaten och ingen annan och naturligtvis vara beredd på att vägen kommer bli full av framgång men också av bakslag.

För de av er som redan blivit tvingade att agera mot myndigheter och rättsapparaten genom psykopatens manipulationer - lär er att "koppla av och på psykopatens tankesätt" och välj alternativ 3. ovan (i kombination med 1.-2. om ni "känner" det nödvändigt). Kunskapen om psykopatens manipulationer tillhör er och den måste föras ut på något sätt.

Ta hand om er,

Manoredo