onsdag 7 oktober 2009

Problemlösning del 3. Håll dig till lösningen på problemet. Gör inte lösningen på problemet till ett nytt problem.

När en jurist ur en viss mängd "fakta" har kunnat hitta (existerande eller potentiellt juridiska-) problem, dvs själva de juridiska svårigheterna har kunnat identifierats, påbörjas arbetet med att värdera dessa juridiska problem/svårigheter. Helt enkelt - hur svåra är problemen? När detta är gjort sker följande:

Beroende på "vilken sida" - dvs om du som jurist ska få de identifierade svårigheterna att framstå som mindre problem/svårigheter eller som större problem/svårigheter hittar du argument som stöder det ena eller det andra och du argumenterar för att det förhåller sig på ett visst sätt - det du argumenterar för. När en jurist i sin yrkesroll gör detta är A och O att inte ge motparten, dvs den som ska argumentera för det direkt motsatta, information eller argument som stöder det denne argumenterar för.

Vad vill jag säga med detta som har med bloggens syfte att göra? Jo,

1. Tänk på att inte ge psykopaten någon information denne kan använda.

2. Om du måste ge psykopaten information ge denne endast oanvändbar information eller information som du vet att denne redan känner till eller information som i grunden är korrekta men som innehåller mycket små felaktigheter.

3. Om du måste ha mer information (bevis för din argumentation) måste du skaffa mer information (bevis).

4. Håll inne med information så länge du kan som stödjer din version (Denna typ av information bör du endast använda när "detta är nödvändigt"). Om det blir nödvändigt att delge information gör det så sent som möjligt.


Det som kan vara ett problem för en drabbad av en psykopat är att kunna sära på det som sker på grund av psykopaten respektive det som sker utan att det är psykopaten som gör/gjort något genom manipuleringsteknikerna (se föregående inlägg). Vissa "känner" kanske en tid att nästan allt som händer potentiellt skulle kunna vara initierat av psykopaten. Din misstänksamhet ökar mot omgivningen. Med tiden kommer denna misstänksamhet att minska.

Om du "känner" på detta sätt, och det förstärks naturligtvis av andra drabbades tragiska berättelser, vad du läser att psykopater kan göra osv. kanske till och med av det jag skriver på denna blogg.

Vad jag menar är att denna misstänksamhet är fullt naturlig. Det man bör göra med denna misstänksamhet är att identifiera just denna misstänksamhet. Erkänn för dig själv - "jag är nu misstänksam och det beror på att jag måste vara misstänksam, att jag är misstänksam nu beror på det jag varit med om, det jag vet, och den situation som jag befinner mig i och inget annat".

Du är inte paranoid - du är misstänksam för att du befinner dig i en situation som kräver att du är misstänksam. Eftersom den situation du befinner dig i är en helt annan situation än den situation som din omgivningen tror och utgår från att du befinner dig i - försök förstå din omgivnings uppfattning, men framförallt förstå dig själv.

När du är misstänksam ökar din koncentration på omvärlden - det är allt som händer. När du ser någon eller något eller en händelse som potentiellt skulle kunna vara en "fara" koncentrerar du dig på detta, bedömer och värderar "hotet". En helt normal respons utifrån den drabbades situation. Successivt kommer denna misstänksamhet att minska. Först genom att tidsåtgången för bedömningen och värderingen av de potentiella "hoten" minskar. Därefter kommer du att bli mer effektiv på att bedöma och värdera om det "märkliga" är "märkligt", "hot" eller "inte ett hot". Det du egentligen gör är att du medvetet eller omedvetet inser att allt potentiellt "märkligt" inte påverkar dig. Endast det som potentiellt kan påverka dig behåller du din misstänksamhet mot och det är således både logiskt och helt naturligt.

Ta hand om er,

Manoredo