söndag 18 oktober 2009

Hur jurister företräder sina klienter/ hur den "normaliserade" psykopaten löser problem.

Jurister företräder sina klienter på olika sätt. Jag kan genom erfarenhet meddela att det förekommer olika förhållningssätt till hur klienters problem ska lösas.

Vilket förhållningssätt juristen har mot motparten beror på hur juristen ser sin roll och hur denne "löser" juridiska problem.

1. Juristen vill lösa problemet och inleder en dialog om det är möjligt att lösa det juridiska problemet genom förhandling. Juristen är alltså öppen för olika möjligheter att lösa det juridiska problemet. Genom att ta upp det juridiska problemet utan att inledningsvis ställa krav utan redogöra för klientens problem ges en möjlighet att lösa problemet genom förhandling. Om problemet inte genom denna förhandling går att lösa ökar tonläget och juridiska verktyg tas fram och ärendet dras till domstol. Under domstolsprocessen pågår ofta en parallell förlikningsförhandling.

2. Juristen vill lösa problemet men förutsätter att motparten direkt kommer att agera aggressivt eller lömskt. Det ges ingen öppning för dialog eller samförstånd. Det juristen agerar på behöver egentligen inte ens varit något problem för motparten. Med detta förhållningssätt skapas en aggressiv stämning redan från början. Juristen slår först och hårt och tonläget blir aggressivt redan från början. Här gäller det för motparten och motpartens klient att antingen lägga sig platt eller direkt förbereda sig för process. En parallell förlikningsförhandling blir naturligtvis lidande av den inledande "attityden" eftersom det nu inte längre bara handlar om att lösa det juridiska problemet.

De båda förhållningssätten är grovt förenklade men det visar på motpolerna hur olika jurister löser juridiska problem.

Människor löser problem på liknande sätt. Beroende på din personlighetskaraktär löser du problem på ett visst sätt. Psykologiskt får det konsekvenser för omgivningen om en människa agerar enligt punkt 2. Om individen har ett samvete och har förmågan att känna skuld och skam för sina ageranden kommer detta alternativ i slutändan att leda till skada både för denne själv och naturligtvis för dennes omgivning.

En "normaliserad" psykopat har inget samvete och har inte förmågan att känna skuld och skam för sina ageranden. Eftersom syftet för en "normaliserad" psykopat är att få kontroll på någon/någonting eller behålla kontrollen av någon/någonting och en förutsättning är att människor i dennes omgivning kan styras av psykopaten utgår psykopaten från att ingenting går att lösas genom alternativ 1 ovan. Omgivningen tar stor skada.

Du som drabbas eller har drabbats av en psykopat har sett hur "den normaliserade" psykopaten löser problem.

Enligt min uppfattning sker detta genom alternativ 2 ovan eller enligt följande alternativ:

3. Den "normaliserade" psykopaten löser problemet enligt punkt 2. men försöker få alla utom den drabbade att tro att det handlar om ett agerande enligt punkt 1.

Manoredo